การสตัฟฟ์งู                                                                                                
    

               จะด้วยสาเหตุ อะไรก็ตามที่ทำให้งูตาย ถ้าผู้เลี้ยงรู้รึกอาลัยอาวรณ์ หรือเสียดาย อยากเก็บมันไว้ในความทรงจำ กระสตัฟฟ์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แม้ว่าจะไม่ทำให้งูที่เรารักกลับฟื้นคืนมา แต่อย่าลืมว่า วิธีการนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ไม่อยากบอกว่าให้ลองทำดู นั้นหมายถึงท่านอาจเสียงูที่ท่านรักไป เอาเป็นว่าไว้ถึงเวลาจำเป็นจริงๆ หรือต้องการจริงๆก็นำไปทำดูนะ

                 ก่อนการสตัฟฟ์งูจำเป็นต้องศึกษา โครงสร้างทางด้านสรีระวิทยา และด้านกายภาพของงูชนิด นั้นๆเสียก่อนว่า มันมีรูปร่างตาม ธรรมชาติอย่างไร ท่าทางตามธรรมชาติของงูนั้น เป็นอย่างไร ขนาดรูปร่างลำตัวกว้างยาว เท่าใด เราสามารถทำการวัด และจดบันทึกไว้ได้ เพื่อให้ ได้สภาพภายหลังการสตัฟฟ์ ที่ใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด รายละเอียดทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นอีก อย่างหนึ่ง คือ การศึกษากล้ามเนื้อ ผิวหนัง และเกล็ดของงูที่ทำการสตัฟฟ์ ทั้งนี้เพื่อการเลือกวิธีการใน การสตัฟฟ์ และการเลือกใช้ เครื่องมือได้เหมาะสม รวมทั้งการเลือกสรร สารเคมีที่สามารถรักษาผิวหนัง ให้อยู่ในสภาพที่ดี ส่วนกล้ามเนื้อ ของงูจ ำเป็นต้องทำหุ่น หรือแบบจำลอง โครงสร้างภายในของงูแทน เนื้อภายใน ของงูที่ต้องชำแหละออกทิ้งไป

 
   

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้

1. โต๊ะอุปกรณ์                                                                       2. เข็มเย็บผ้า
3. ผ้าพลาสติก                                                                       4. เชือกเอ็นเส้นเล็ก
5. สำลีหรือนุ่น                                                                       6. เข็มฉีดยา 5 ซี.ซี.
7. มีดผ่าตัด                                                                           8. ปากคีบ
9. บีกเกอร์                                                                          10.เชือกเส้นเล็ก
11. ลวดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ม.ม.                                          12. ช้อนตักสาร
13. ตาปลอม

น้ำยาและสารเคมีที่ใช้

1.ผงบอแรกซ์                                  2. สารส้มป่น                              3. น้ำยาฟอร์มาลีน 40 เปอร์เซ็นต์

 
     
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

ขั้นที่1 นำงูที่ตายใหม่ๆ มาวางบนโต๊ะซึ่งปูผ้าพลาสติกไว้ ใช้มีดผ่าตัดกรีดบริเวณท้อง ยาวตลอดจน เกือบถึงคอ

ขั้นที่2 เลาะเอาเนื้อและ กระดูกออกให้หมดเหลือ ไว้เฉพาะหนังกับส่วนหัว ซึ่งยังคงสภาพเดิมอยู่

ขั้นที่3 ใช้ปากคีบ คีบเอาเนื้อสมองออก ควักลูกตาทั้ง 2 ข้างและตัดลิ้น

ขั้นที่4 เอาผงบอแรกซ์ผสมกับสารส้มป่นในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วใส่ไว้ในบีกเกอร์ ใช้ช้อนตักสารที่ ผสมไว้ ใส่ในช่องกะโหลก เอานุ่นใส่ให้เต็มและอัดให้แน่น

ขั้นที่5 ตัดลวดที่มีขนาดยาวกว่าตัวงู สอดเส้นลวดเข้าทางปาก ผ่านลำตัวไปทะลุที่ปลายหางใช้สารเคมี ที่ผสมไว้ทาที่หนังด้านในให้ทั่ว

ขั้นที่6 เอาเข็มร้อยเชือกเอ็นเย็บหนังส่วนท้อง ให้ติดกัน แล้วใช้สำลียัดเข้าไป อัดให้แน่นทำสลับกับ การเย็บปิดหมดทั้งตัว

ขั้นที่7 ใช้เข็มฉีดยาดูดน้ำยาฟอร์มาลีน ฉีดที่ปลายหาง ริมฝีปากและแก้ม เพื่อป้องกันการเน่า นำตาปลอมมาใส่ให้เรียบร้อย จัดท่าทางให้สวยงาม หรือพันไว้กับต้นไม้แห้งก็ได้
     

รวบรวมและเรียบเรียงจาก
เทคนิคการสตัฟฟ์สัตว์ สังขพงษ์ อินทนูจิตร ธวัชชัย อานทิพย์สุวรรณ สุวีริยาสาส์น จัดพิมพ์,พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2533
เอกสารประกอบการผลิตสื่อทางวิทยาศาสตร์ การสตัฟฟ์สัตว์ เรียบเรียง สุบิน ภู่สุวรรณ

     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com