DIY ตู้งูกันมะ...

            
             การเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดๆ การใส่ใจและทุ่มเท กับการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือ สถานที่เลี้ยง นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ สัตว์เลี้ยงและผู้เลี้ยงมีความสุข ในการเลี้ยงงู ตู้หรือกรงที่ใช้เลี้ยงก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจากจะมีไว้สำหรับป้องกันมันหลุดออกมาแล้ว เรายังสามารถนำมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่ง ประดับบ้านได้ด้วย สำหรับคอลัมน์ เกร็ดเกล็ด วันนี้ เราจะเสนอการ DIY ตู้งูในรูปแบบของกระถางต้นไม้ เพื่อให้ดูสวยงาม ลดความน่ากลัวเพื่อความน่ามอง

 
 

       สำหรับเพื่อนๆ ที่มีอุปกรณ์อยู่แล้ว งานนี้ลงทุนไม่มาก โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้
1. กาวซิลิโคนติดกระจก 1 หลอด (65.-)
2. ปืนยิงกาวซิลิโคน
3. กระดาษกาว
4. กรรไกร
5. กระจกใส (ขนาดตามใจชอบ) (350.-)
6. อ่างปลาหรือกระบะ (วัสดุตามท้องถิ่น)
(250.-)
7. กิ่งไม้
8. ใบไม้ปลอม (130.-)
9. พันธุ์ไม้คลุมดิน (เอาไว้ตกแต่ง) (ุ10 ต้น30.-)

 

 
 

เริ่มจาก
1. ประกอบกระจกใสหนาหุนครึ่ง ขนาดกว้าง 16นิ้ว สูง3 ฟุต(หรือขนาดตามใจชอบ) จำนวน 4 แผ่น โดยใช้ กระดาษกาวแปะขอบ กันกาวซิลิโคน เลอะกระจก ใช้กาวซิลิโคนยิง ติดกระจกทั้ง 4 ด้าน และด้านบน(อาจทำเป็นช่องอากาศ ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้งูหายใจได้) ทิ้งไว้รอให้กาวแห้ง ประมาณ 2-3 วัน

2. หากิ่งไม้ เพื่อมาทำเป็นต้นไม้ในตู้ ริบใบและกิ่งอ่อนออก เจาะรูนำใบไม้ปลอมมาติดแทน เพื่อความสวยงาม

 

 
 

3. นำกิ่งไม้ฝังดินโดยยึดฐานให้แน่น ในอ่างปลาหรือกระบะ (วัสดุตามท้องถิ่น)

4. นำตู้กระจกมาครอบกิ่งไม้ ที่เราเตรียมไว้

5. ปลูกไม้คลุมดิน ประดับรอบตู้กระจก เพื่อปรับภูมิทัศน์ และความสวยงาม

6. ใส่ถาดน้ำให้งูไว้กินน้ำด้วย

7. นำGreen Tree Phython (งูหลามต้นไม้สีเขียว) มาใส่ เป็นอัน เสร็จการ DIY

8. มุงหลังคา นำวัสดุเหลือใช้ เช่น แผ่นไม้ กระเบิ้องหรือ สังกะสีมามุงกันแดดกันฝน

 
         งานนี้นอกจากเราจะ ได้ตู้งู ไว้ตกแต่ง สวนหน้าบ้าน ที่สวยงามแล้ว ยังอาจได้กระถางต้น ไม้ที่สวยงาม แปลกใหม่อีกด้วย ซึ่งหาใครทำเหมือนยากกส์ โดยใช้งบประมาณในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท (ไม่รวมอุปกรณ์หรือเครื่องมือประจำบ้าน เช่น กรรไกร ค้อน ตะปู ) มันเป็น กระถางต้นไม้ ที่เป็นธรรมชาติ สุดๆ (มีงูอยู่ด้วย) จะยกไปฝาก ญาติผู้ใหญ่ หรือนำไปอวยพรเจ้านายในวันปีใหม่ หรือโอกาส พิเศษๆ ก็ดูดี สร้างสรรไม่เหมือนใคร น่าจดจำ ฮ่าๆ  
     
nott@2snake2fish.com
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com