จาก งานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 18 จัดขึ้น ณ Hall 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2549 โดยมีกิจกรรมมากมายในงาน ได้แก่
มหกรรม มหัศจรรย์ พันธุ์สัตว์น้ำหายาก พบกับ ตะพาบม่านลาย อึ่งผี ปลาเสือตอ สัตว์น้ำขนาดยักษ์ และสัตว์น้ำแปลกๆ อีกมากมาย การประกวดปลาสวยงามและการจัดตู้พรรณไม้น้ำชิง ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีผลการตัดสินดังนี้
 
 
ผลการตัดสิน การประกวดปลาสวยงาม งานประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2549
ปลาสวยงามไทย : ปลากระดี่มุก   ปลาสวยงามไทย : ปลาเสือพ่นน้ำ
ชนะเลิศ ด.ญ.วันวิสา ภู่ทอง   ชนะเลิศ ด.ญ.วันวิสา ภู่ทอง
รองอันดับ 1 พิบูลย์ชัย ชวนชื่น   รองอันดับ 1 เกรียงไกร พานุรัตน์
รองอันดับ 2 เยาวลักษณ์ ชวนชื่น   รองอันดับ 2 เปี๊ยก เมืองปทุม
ปลาหมอสี
ปลาหมอสี เท็กซัสแดง (Red Texas)   ปลาหมอสี : ฟลาวเวอร์ฮอร์น หัวมีมาร์ค รวมทุกสายพันธุ์
ชนะเลิศ อิทธิกร วิธีธรรมบท   ชนะเลิศ มัจฉาแก้ว
รองอันดับ 1 วินัย เสนานาญ   รองอันดับ 1 วัฒนา วัฒนะวานิชก
รองอันดับ 2 วินัย เสนานาญ   รองอันดับ 2 สมชาย ชูเกตุ
ปลาหมอสี : ฟลาวเวอร์ฮอร์น หัวไม่มีมาร์ค รวมทุกสายพันธุ์   ปลาหมอสี : ทะเลสาบมาลาวี มาลาวีเหลือง
ชนะเลิศ อุดม ปานณรงค์   ชนะเลิศ ตวงเกียรติ์
รองอันดับ 1 ร้านราชาปลาทอง   รองอันดับ 1 ตวงเกียรติ์
รองอันดับ 2 ร้านราชาปลาทอง   รองอันดับ 2 อุทัยวรรณ อารยะวีรสิทธิ์
ปลาหมอสี : ทะเลสาบมาลาวี คาดันโก   ปลาหมอสี : ทะเลสาบมาลาวี มาลาวี 5 สี
ชนะเลิศ เกรียงไกร พานุรัตน์   ชนะเลิศ ฉัตรชัย บุญพรหม
รองอันดับ 1 ชูศักดิ์ อนันท์วนากุลชัย   รองอันดับ 1 Felcra Agro Malaysia
รองอันดับ 2 ณภัทร เสาหไพฑูรย์   รองอันดับ 2 ชูศักดิ์ อนันท์วนากุลชัย
ปลาหมอสี : ทะเลสาบมาลาวี สายพันธุ์ตาแดง   ปลาหมอสี : อเมริกากลาง รวมทุกสายพันธุ์
ชนะเลิศ ชูศักดิ์ อนันท์วนากุลชัย   ชนะเลิศ ชูศักดิ์ อนันท์วนากุลชัย
รองอันดับ 1 นคร บำรุงไทย   รองอันดับ 1 นคร บำรุงไทย
รองอันดับ 2 อุทัยวรรณ อารยะวีรสิทธิ์   รองอันดับ 2 ร้านจ๊ะ บางแวก
ปลาปอมปาดัวร์
ปลาปอมปาดัวร์ : Red Class   ปลาปอมปาดัวร์ : Blue Class
ชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล   ชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รองอันดับ 1 เสริมศรี วรสวาท   รองอันดับ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รองอันดับ 2 สมพงษ์ สมโภคานนท์   รองอันดับ 2 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
ปลาปอมปาดัวร์ : Yellow Class   ปลาปอมปาดัวร์ : Red Turquoise
ชนะเลิศ สุนทร วัฒนะ   ชนะเลิศ สุรชัย ศรีวัฒนา
รองอันดับ 1 ดวงฤดี นิมธีระพิตถ์   รองอันดับ 1 ทศพล เผือกผ่อง
รองอันดับ 2 จ.ส.อ.ธรรมนูญ พูลสงวน   รองอันดับ 2 รัฐเขต พุ่มจำปา
ปลาปอมปาดัวร์ : Snake Skin   ปลาปอมปาดัวร์ : Striped Pigeon Blood
ชนะเลิศ T.V.M Discuss Farm   ชนะเลิศ สราวุฒิ ธนโภคานนท์
รองอันดับ 1 อนุรัตน์ ไพเราะ   รองอันดับ 1 สุนทร วัฒนะ
รองอันดับ 2 ศักดิ์ดา มาบพบ   รองอันดับ 2 สุรพล ลีนิรันดร
ปลาปอมปาดัวร์ : Spotted Class   ปลาปอมปาดัวร์ : Open
ชนะเลิศ Uni Farm   ชนะเลิศ จ.ส.อ.ธรรมนูญ พูลสงวน
รองอันดับ 1 Felcra Agro Malaysia   รองอันดับ 1 พ.ต.อ.อนันต์ ลิ่มธงชัย
รองอันดับ 2 จักษ์ ศิริเจน   รองอันดับ 2 Uni Farm
ปลาหางนกยูง
ปลาหางนกยูงโมเสคหรือชิลี   ปลาหางนกยูงทักซิโด้
ชนะเลิศ ชัยยะ สุบิน   ชนะเลิศ มานิตย์ นาวารัตน์
รองอันดับ 1 All Aqua World   รองอันดับ 1 แอ๊ด สนามหลวง 2
รองอันดับ 2 ชัยยะ สุบิน   รองอันดับ 2 All Aqua World
ปลาหางนกยูงกราส   ปลาหางนกยูงครอบบร้า(สเน็กสกิน)
ชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล   ชนะเลิศ ชัยยะ สุบิน
รองอันดับ 1 นที แสงสิงดี   รองอันดับ 1 จินตนา ภู่ประพันธ์
รองอันดับ 2 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล   รองอันดับ 2 มนัสนันท์ ภู่ประพันธ์
ปลาหางนกยูงโซลิด   ปลาหางนกยูงริบบอน
ชนะเลิศ ทรัพย์ขจรฟาร์ม   ชนะเลิศ มานิตย์ นาวารัตน์
รองอันดับ 1 Neo Guppy   รองอันดับ 1 นที แสงสิงดี
รองอันดับ 2 นที แสงสิงดี   รองอันดับ 2 มีน Guppy
ปลาหางนกยูงอัลบิโน่   ปลาหางนกยูงสายพันธุ์อิสระ
ชนะเลิศ Neo Guppy   ชนะเลิศ ปกิต โมหนนท์
รองอันดับ 1 Genetic Farm   รองอันดับ 1 มงคล ศรีแสง
รองอันดับ 2 Win 6591   รองอันดับ 2 มีน Guppy
ปลาคิลลี่
ปลาคิลลี่ ครีบสั้น หางกลม รวมทุกประเภทสี   ปลาคิลลี่ ครีบสั้นยาว หางพิณ/บ่วง/พัด รวมทุกประเภทสี
ชนะเลิศ ชัยรัตน์ นภาศักดิ์ศรี   ชนะเลิศ มาโนช ศรีดาเกษ
รองอันดับ 1 ชัยรัตน์ นภาศักดิ์ศรี   รองอันดับ 1 ศิริพันธ์ ภัทรเบญจพล
รองอันดับ 2 ชัยรัตน์ นภาศักดิ์ศรี   รองอันดับ 2 มาโนช ศรีดาเกษ
ปลาทอง
ปลาทองสิงห์ญี่ปุ่น   ปลาทองสิงห์ตามิด
ชนะเลิศ ประวิทย์ โล่ห์อรชุน   ชนะเลิศ NK.FARM
รองอันดับ 1 ตี๋ใหญ่ลำลูกกา   รองอันดับ 1 รุ่งปลาทอง
รองอันดับ 2 NK.FARM   รองอันดับ 2 วงศกร อดิเรกกิตติคุณ
ปลาทองริวกิ้น   ปลาทองออรันดารวมทุกสายพันธุ์
ชนะเลิศ สุทธิชัย อรรถบดีกุล   ชนะเลิศ อิทธิกร วิธีธรรมบท
รองอันดับ 1 อิทธิกร วิธีธรรมบท   รองอันดับ 1 ตี๋ใหญ่ลำลูกกา
รองอันดับ 2 NK.FARM   รองอันดับ 2 NE.Goldfish(NK.FARM)
ปลาทองแบบมีกระโดง   ปลาทองแบบไม่มีกระโดง
ชนะเลิศ พิเนตร ไชยเจริญ   ชนะเลิศ รุ่งปลาทอง
รองอันดับ 1 ตี๋ใหญ่ลำลูกกา   รองอันดับ 1 กวิสรา อาภาประสิทธิ์
รองอันดับ 2 วงศกร อดิเรกกิตติคุณ   รองอันดับ 2 NK.FARM
ปลากัด
ปลากัดครีบสั้น สีเดี่ยว กลุ่มสีสว่าง แดง เหลือง ส้ม   ปลากัดครีบสั้น สีเดี่ยว กลุ่มสีเข้ม เขียว น้ำเงิน เทา
ชนะเลิศ มงคล ศรีแสง   ชนะเลิศ ศุภานุช ทรัพย์รื่นรวย
รองอันดับ 1 ชานน พรหมดี   รองอันดับ 1 สมชาย ทรัพย์รื่นรวย
รองอันดับ 2 วินัย วัจนาภรณ์   รองอันดับ 2 Inter Fish Thailand
ปลากัดครีบสั้น สีเดี่ยว สีนาก เงิน ทอง   ปลากัดครีบสั้น สีเดี่ยว สีดำ
ชนะเลิศ วินัย วัจนาภรณ์   ชนะเลิศ มงคล ศรีแสง
รองอันดับ 1 Checker Box   รองอันดับ 1 พรภัทธ์ แสงมณี
รองอันดับ 2 เซ็นต์หลุยส์ เบต้า   รองอันดับ 2 ปฏิภาณ สมะพันธุ
ปลากัดครีบสั้น สีเดี่ยว สีขาว   ปลากัดครีบสั้น สีผสม
ชนะเลิศ รัตนชัย สิทธาอนันต์   ชนะเลิศ เยาวลักษณ์ ฟาร์ม
รองอันดับ 1 เซ็นต์หลุยส์ เบต้า   รองอันดับ 1 เมืองคอน เบ็ตต้า
รองอันดับ 2 มงคล ศรีแสง   รองอันดับ 2 Kiddy Pet
ปลากัดครีบสั้น หางจักร รวมทุกประเภทสี   ปลากัดครีบสั้น หางคู่ รวมทุกประเภทสี
ชนะเลิศ ปฏิภาณ สมะพันธุ   ชนะเลิศ ที.เอส.ปลากัด
รองอันดับ 1 ปฏิภาณ สมะพันธุ   รองอันดับ 1 ลุงแดง&ปูปลากัดไทย
รองอันดับ 2 ปฏิภาณ สมะพันธุ   รองอันดับ 2 เมืองคอน เบ็ตต้า
ปลากัดครีบยาว สีเดี่ยว รวมทุกประเภทสี   ปลากัดครีบยาว สีผสม หลากสี
ชนะเลิศ วิบูลย์ ทรัพย์ศรี   ชนะเลิศ เยาวลักษณ์ ฟาร์ม
รองอันดับ 1 BETTA - ZONE   รองอันดับ 1 ธนศักดิ์ ช่างบรรจง
รองอันดับ 2 กฤษดา ลี้ประสานกุล   รองอันดับ 2 ธีระทัศน์ ฟาร์ม
ปลากัดครีบยาว หางมงกุฏ สีเดี่ยว รวมทุกประเภทสี   ปลากัดครีบยาว หางมงกุฏ สีผสม หลากสี
ชนะเลิศ ชัชวาล อมรพิทักษ์   ชนะเลิศ มงคล ศรีแสง
รองอันดับ 1 ปฏิภาณ สมะพันธุ   รองอันดับ 1 มงคล ศรีแสง
รองอันดับ 2 T.M.Wallet   รองอันดับ 2 ธีรเดช พาสำราญวงษ์
ปลากัดครีบยาว หางสามเหลี่ยม พระจันทร์ครึ่งซีก กลุ่มสีสว่าง   ปลากัดครีบยาว หางสามเหลี่ยม พระจันทร์ครึ่งซีก กลุ่มสีเข้ม
ชนะเลิศ เยาวลักษณ์ ฟาร์ม   ชนะเลิศ มงคล ศรีแสง
รองอันดับ 1 มงคล ศรีแสง   รองอันดับ 1 รุ่ง คีรีแลง
รองอันดับ 2 ธนศักดิ์ ช่างบรรจง   รองอันดับ 2 ร้านนงค์ ปลากัด
ปลากัดครีบยาว หางสามเหลี่ยม พระจันทร์ครึ่งซีก สีผสม   ปลากัดครีบยาว หางคู่ รวมทุกประเภทสี
ชนะเลิศ Kiddy Pet   ชนะเลิศ Betta & KGB
รองอันดับ 1 ปฏิภาณ สมะพันธุ   รองอันดับ 1 ธนศักดิ์ ช่างบรรจง
รองอันดับ 2 กฤษดา ลี้ประสานกุล   รองอันดับ 2 เปมิก้า ปลากัดไทย
ปลากัดป่าพัฒนาสี คงรูปทรงปลาป่า รวมทุกสายพันธุ์   ปลากัดยักษ์ รวมทุกสายพันธุ์ (2นิ้วขึ้นไป)
ชนะเลิศ เยาวลักษณ์ ฟาร์ม   ชนะเลิศ ลุงแดง&ปูปลากัดไทย
รองอันดับ 1 บุญนำ จันทร์สมิตมาศ   รองอันดับ 1 นิพนธ์ บุญเที่ยง
รองอันดับ 2 ศุภานุช ทรัพย์รื่นรวย   รองอันดับ 2 ดลวัฒน์ สมศรี
ปลากัดยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด รวมทุกสายพันธุ์ ทุกเพศ    
ชนะเลิศ บุญชัย ภิญญาวิชน์      
รองอันดับ 1 ปฏิภาณ สมะพันธุ  
รองอันดับ 2 ลุงแดง&ปูปลากัดไทย  
การประกวดตู้พรรณไม้น้ำ
จัดเลียนแบบธรรมชาติ : ระดับประถม   จัดเลียนแบบธรรมชาติ : ระดับมัธยม
ชนะเลิศ ร.ร.ประชานิเวศน์ ทีม 1   ชนะเลิศ ว.เกษตรฯ สิงห์บุรี ทีม 2
รองอันดับ 1 ร.ร.ประชานิเวศน์ ทีม 2   รองอันดับ 1 ร.ร.รัตนาธิเบศร์ ทีม 1
รองอันดับ 2 ร.ร.ทิวไผ่งาม ทีม 2   รองอันดับ 2 ว.เกษตรฯ สิงห์บุรี ทีม 1
จัดเลียนแบบธรรมชาติประเภทอิสระ    
ชนะเลิศ MOCHAR ART ทีม 1        
รองอันดับ 1 ทิวไผ่งาม      
รองอันดับ 2 ปลายาง      
     
 
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com