ตู้ปลา : เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเลี้ยงปลา มีหลายรูปแบบแตกต่างกัน ออกไปสามารถเลือกแบบให้เหมาะสมกับ
สถานที่ ที่จะตั้งตู้ปลา รูปแบบของตู้ปลาที่นิยมใช้กันอยู่จะมี 2 รูปแบบ คือ

1. แบบทรงกลม นิยมใช้ตั้งตามห้องรับแขก โต๊ะทำงาน ตู้เก็บเอกสาร หรือบริเวณที่มี พื้นที่ที่ไม่กว้างนัก ขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถมองเห็นทัศนียภาพ ภายในได้อย่างทั่วถึง เพราะเป็นวงกลม แต่เนื่องจากมีขนาดเล็ก จึงไม่สามารถจัด หรือตกแต่งให้สวยงามมาก ๆ ได้

2. แบบเหลี่ยม เป็นตู้ปลาที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีหลายขนาด หาซื้อได้ง่ายเป็นตู้ปลาที่มีขนาดพื้นที่กว้าง กว่าแบบแรก อีกทั้งยังสามารถจัด หรือประดับพันธุ์ไม้น้ำ หิน ลงไปในตู้ปลา ได้อย่างสวยงามอีกด้วย ตู้ปลาแบบนี้ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
        2.1 ตู้ปลาแบบมีกรอบ ตู้ปลาประเภทนี้ส่วนมากจะเป็นตู้รุ่นเก่า จะมีกรอบอะลูมิเนียม และมีชันอุดกันรั่วซึม (ปัจจุบันไม่มีผลิตกันแล้ว)
        2.2 ตู้ปลาแบบไม่มีกรอบ เป็นตู้ปลารุ่นใหม่ ใช้กระจกมาต่อกันโดยใช้กาวซิลิโคน เป็นตัวยึดกระจกให้ติดกัน เป็นที่นิยมของนักเลี้ยงปลาตู้ เพราะสามารถ มองเห็นทัศนียภาพ ภายในตู้ปลาได้อย่างทั่วถึง ไม่เหมือนแบบมีกรอบ ซึ่งจะบังส่วนที่ตกแต่งไปบ้าง แต่ก็มีส่วนเสีย คือ โครงสร้าง จะไม่แข็งแรงเท่ากับ ตู้ปลาแบบมีกรอบ

     ในการทำตู้ปลา สิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือ ขารองรับตู้ปลา ซึ่งขารองรับ ตู้ปลา จะต้องแข็งแรง เพื่อรองรับน้ำหนัก ของตู้ปลาให้มั่นคง ไม่คลอนแคลน เมื่อได้บรรจุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดตู้ปลา ดังนั้น การพิจารณาว่า ขอรองรับน้ำหนัก พอดีหรือไม่ จะต้องคำนวณ น้ำหนักน้ำในตู้ปลา ได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่า

 
     
ขนาดของตู้ปลา
การเลี้ยงปลาตู้ จำเป็นต้องเลือกตู้ปลา ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ของการเลี้ยงปลา เช่น การเลี้ยง ปลาตู้ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หรือเป็นการประกอบอาชีพ หรือเพื่อเป็นการตกแต่งบ้าน หรือสำนักงาน นอกจากนี้ จะต้องคำนึงถึง จำนวนปลาที่จะเลี้ยงด้วย ตู้ปลาที่มีขนาดใหญ่ ย่อมดีกว่าตู้ปลาที่มีขนาดเล็ก เพราะอุณหภูมิ ภายในตู้มีการเปลี่ยนแปลง น้อยกว่าตู้ปลาที่มีขนาดเล็ก
     
 
ขนาดของตู้
กว้าง x ยาว x สูง (ซ.ม.)
ความจุน้ำ
(ลิตร)
น้ำหนักทราย
(กิโลกรัม)
กำลังไฟฟ้า
(วัตต์)
14 นิ้ว 36 x 24 x 24
20
15
10
15 นิ้ว 39 x 30 x 24
28
7
10
18 นิ้ว 45 x 30 x 30
32
8
10
24 นิ้ว 60 x 30 x 30
54
13.5
20
36 นิ้ว 90 x 45 x 45
182
45.5
20
48 นิ้ว 120 x 60 x 60
432
108
40


การคำนวณปริมาณน้ำในตู้ปลา

ปริมาณน้ำ (ลิตร) = (หน่วยเป็นเซนติเมตร)

ตัวอย่าง ถ้าตู้ปลามีขนาด กว้าง x ยาว x สูง เท่า 36x 24 x 24 เซนติเมตร ประมาณน้ำ (ลิตร) = = 20.73
ปริมาณน้ำของตู้ปลาดังกล่าวจุน้ำประมาณ 20 ลิตร

         นอกจากขารองรับตู้ปลาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรขาดก็คือ ฝาปิดตู้ปลาซึ่งจะทำจากวัสดุใดก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะทำด้วยพลาสติก เพื่อช่วยป้องกันฝุ่นละออกจากภายนอก ควบคุมการระเหยของน้ำ และป้องกันอันตรายจากศัตรูต่างๆ ที่จะมารบกวน รวมทั้งป้องกันไม่ให้ปลากระโดดออกจากตู้ปลาได้

       
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com