ปลาแรด/ปลาเม่น(Giant Gourami) เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในวงศ์ปลาหมอ ปลาทุกชนิด ในวงศ์นี้มีอวัยวะ ที่ช่วยในการหายใจ ในน้ำที่มีออกซีเจนต่ำ ปลาแรดมีรูปร่าง ด้านข้างแบน
ส่วนกว้างของลำตัว ค่อนข้างไล่เลี่ย กับความยาว หัวเล็กไม่มีหนวด กระดูก แก้มเป็น
จักร ลักษณะของเกล็ดคล้ายเกล็ดปลาหมอ ครีบหลังและครีบก้นมีก้านเดี่ยว
เป็นหนามแข็ง ครีบอกมีขนาดเล็ก การวางไข่ จะทำรังวางไข่ รังของปลาแรด
คล้ายรังนก ไข่ของปลาแรดมีขนาดใหญ่ และลอยน้ำ จัดว่าเป็นปลาที่อดทน เลี้ยงง่าย นิสัยก้าวร้าว

 
   
   
24-28
6.5-7.5
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Osphronemus goramy
วงศ์ : Anabantoids
ถิ่นกำเนิด : ในแม่น้ำและหนองบึง ที่มีทางติดต่อกับแม่น้ำ ภาคกลางพบที่เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และลำน้ำเจ้าพระยาและสาขา นอกจากนั้น ยังพบในประเทศอินโดนีเซีย
การขยายพันธุ์ : การวางไข่ จะทำรังวางไข่ รังของปลาแรด
คล้ายรังนก ไข่ของปลาแรดมีขนาดใหญ่ และลอยน้ำ 800-1,000 ฟอง ไข่จะฟักเป็นตัวใน 3-5 วัน
อาหาร : กินพืชแทบทุกชนิด อาหารเม็ด
่โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 60 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com