ปลากัด (Siamese-Fighter) เป็นปลาพื้นเมืองของไทยที่นิยมเพาะเลี้ยงเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อไว้ดูเล่นและเพื่อกีฬากัดปลาและเป็นที่รู้จักกันดีในต่างประเทศมานานเช่นกัน ลักษณะขนาดเล็ก ลำตัวเพรียวแบนข้าง สีสันสวยงาม ลำตัวและครีบมีสีต่างออกไป มีเกล็ดเล็กละเอียด สาก ตัวผู้สีจะสดและเข้มกว่าตัวเมีย ปลาทุกชนิดในวงศ์นี้มี
อวัยวะที่ช่วยในการหายใจ ในน้ำที่มีออกซีเจนต่ำ
ในธรรมชาติปลากัดอาศัยอยู่ตามบึง และหนองน้ำที่มีพันธุ์ไม้ขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น พบชุกชุมในภาคกลาง ส่วนภาคอื่น ๆ ก็พบทั่วไป นิสัยดุ ก้าวร้าว นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม

 
   
   
24-28
6.5-7.5
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Betta Splendens
วงศ์ : Anabantoids
ถิ่นกำเนิด : มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำ หนองบึง ลำห้วย ซึ่งมีพืชพันธุ์ไม้น้ำหนาแน่น แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การขยายพันธุ์ : ก่อหวอดบนผิวน้ำที่มีเงาปกคลุม โดยตัวผู้เป็นผู้ฟักไข่ 2 วัน วางไข่ครั้งละประมาณ 500-1,000 ฟอง
อาหาร : ลูกน้ำ แมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก อาหารเม็ด
่โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 6 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com