ปลากระดี่หม้อ (Tree Spot Gourami) เป็นปลาเป็นปลาขนาดเล็ก ที่รูปร่างสวยงามมากกว่า ปลากระดี่ชนิดอื่น ทางภาคเหนือเรียกว่า ปลาสลาง แต่แถบแม่กลางแม่สะเรียง เรียกเป็นปลาสลาก ลำตัวเป็นสีเงิน เทาอมฟ้า มีริ้วดำพาดขวางเป็นทางประตลอดลำตัว มีเกล็ดเล็กละเอียด สาก ลักษณะพิเศษคือมีจุดดำ ที่กลางลำตัวและตรงบริเวณ คอดหางแต่ละจุด แต่ที่เรียกว่า Tree Spot Gourami เนื่องจากนับ รวมลูกตาเข้าไปด้วย คลีบเรียวยาวคล้ายหนวด นิสัยก้าวร้าว ชอบกัดและทำร้ายปลาอื่นๆ แม้กระทั่งพวกเดียวกัน มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำ หนองบึง ลำห้วย ซึ่งมีพืชพันธุ์ไม้น้ำหนาแน่น เพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัย ขยายพันธุ์และหลบหลีกจากศัตรู มีอวัยวะพิเศษช่วยหายใจ ดดยใช้วิธีฮุบอากาศ เหนือผิวน้ำเพื่อหายใจ ไม่ต้องผ่านช่องเหงือก จึงสามารถดำรงชีวิตได้ เมื่ออยู่ในที่แคบๆ หรือที่ๆมีปริมาณอ๊อกซิเจนต่ำ

 
   
   
22-28
7.0-7.3
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Trichogaster Trichopterus
วงศ์ : Anabantoids
ถิ่นกำเนิด : มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำ หนองบึง ลำห้วย ซึ่งมีพืชพันธุ์ไม้น้ำหนาแน่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การขยายพันธุ์ : ก่อหวอดบนผิวน้ำที่มีเงาปกคลุม โดยตัวผู้เป็นผู้ฟักไข่ 2 วัน วางไข่ครั้งละประมาณ 500-2,000 ฟอง
อาหาร : ลูกน้ำ แมลง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก อาหารเม็ด
่โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 12 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com