อะโรวาน่าแอฟริกา (African Arowana) เป็นปลาที่หายากที่สุด ในตระกูลอโรวาน่า ปลาอะโรวาน่า อาจด้วยไม่เป็นที่นิยมของนักเลี้ยงปลา ด้วยรูปร่าง และสีสันดูไม่ออกเลย ถ้าไม่บอกว่าอยู่ในตระกูลเดียว กับอะโรวาน่า ชนิดอื่นๆ มีลักษณะของลำตัวกลม และแบนที่ส่วนหาง หัวหนาสั้น สีสันออกสีน้ำตาลเทา ไม่มีหนวดเหมือนอะโรวาน่าอื่นๆ ครีบอกเล็ก อุปนิสัย ตื่นตกใจง่าย กระโดดเก่ง และมีพลังมาก ตู้เลี้ยงควรมีฝาปิด ที่แน่นหนา อาหารสามารถกินได้ทั้งพืชและสัตว์

 
   
   
24-28
6.5-7.5
30-400 ฟอง
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heterotis Niloticus (Cuvier, 1829)
วงศ์ : Osteoglossidae
ถิ่นกำเนิด : พบในแถบลุ่มน้ำไนล์ และแอฟริกากลางจนถึงฝั่งตะวันตก
การขยายพันธุ์ : สร้างรังวางไข่ โดยนำกิ่งไม้หรือเศษพืช มาทำรัง ไข่ฟักเป็นตัวใช้เวลา 2 วัน
อาหาร : กินอารได้ทั้งพืช และเนื้อสัตว์
่โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 80 เซนติเมตร
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com