ปลาอะราไพม่า(Giant Arapaima or Pirarucu ) ปลาอะราไพม่า หรือ พิรารูดู Pirarucu (ชื่อพื้นเมืองของชาวบราซิล) และ PAICHE (ชื่อพื้นเมืองของชาวเปรู) ส่วนคนไทยรู้จักกันในนาม "ปลาช่อนอะเมซอน" จัดเป็นปลาที่อยู่ใน ครอบครัวเดียวกับปลาตะพัด หรืออะโรวาน่า คือ Family
ปลาอะราไพม่า จัดเป็นยักษ์ใหญ่ของสถาน แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของโลก และสำหรับนักเลี้ยงปลาทุกคน มันถูกจัดเป็น ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด ในโลกชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถโตได้เร็วมาก มีความยาวได้ถึง 4 เมตร มีน้ำหนักถึง 400 กิโลกรัม เป็นปลาเนื้อดี กินอร่อยของชาวบ้าน ในประเทศ บราซิล เปรู และโคลัมเบีย ปลาอะราไพม่า เจริญเติบโตได้รวดเร็ว เป็นปลาที่มีแรงเยอะ ว่ายน้ำและกระโดดเก่งมาก รอบตัวของมัน ปกคลุมด้วยเกล็ดสีเขียวเหลือบขนาดใหญ่ ท้องเป็นสีขาว โคนหางมีเกล็ด สีแดงกระจัด กระจายอยู่ทั่ว คนไทยส่วนใหญ่ นิยมเรียกกันว่า "กุหลาบแดง"
ไม่มีหนวดเหมือนกับ ปลาอะโรวาน่า ชนิดอื่น จัดว่าเป็นปลา ที่มีอัตราการเจริญ เติบโตรวดเร็วที่สุด ในบรรดา ปลาอะโรวาน่า ทั้งหมด จึงไม่เหมาะ สำหรับผู้ที่คิดจะนำมาเลี้ยง ถ้าหากไม่มีสถานที่ ที่เหมาะสมและกว้างพอ

 
   
   
24-28
6.5-7.5
180,000 ฟอง
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Arapaima gigas (Cuvier, 1829)
วงศ์ : Osteoglossidae
ถิ่นกำเนิด : ทวีปอเมริกาใต้แถบลุ่มน้ำ อะเมซอน แม่น้ำโอริโนโค ประเทศบราซิล เปรู และโคลัมเบีย
การขยายพันธุ์ : การวางไข่ แม่ปลา 1 ตัว (อายุ 4-5 ปี)
สามารถวางไข่ได้ถึง 180,000 ฟอง ไข่ของปลาปลาชนิดนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ราว 4/8-1/4 นิ้ว
อาหาร : กินปลาเล็ก อาหารสด
่โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 4 เมตร
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com