ปลานีออน (Neon Tetra) ปลานีออนเป็นปลาขนาดเล็ก ที่มีสีสันสะดุดตา สีลำตัวคล้ายกับมีแสงเรือง ทำให้ดูเด่น เป็นปลาที่นิยม ของผู้เลี้ยงปลาโดยทั่วไป มาจากประเทศแถบอเมริกาใต้ ลำตัวเรียวยาวเล็กน้อย ด้านข้างลักษณะแบน มีแถบสีน้ำเงินแกมเขียวสดใส เรืองแสง คล้ายแสงนีออนคาดยาว ถึงโคนหาง ด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อว่า ปลานีออน ปลายหางมีสัแดง ชอบอยู่กันเป็นกลุ่ม นิสัยรักสงบ เลี้ยงรวมกับปลาเล็กด้วยกันได้ หากินได้ทุกระดับน้ำ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง กินอาหารจำพวกไรแดงและลูกน้ำ เป็นปลาที่กินอาหาร ได้ว่องไวมาก เลี้ยงง่ายแต่ก็ใจเสาะตกใจง่าย ถ้าผู้เลี้ยงจับหรือเคลื่อนย้ายปลา โดยไม่ระมัดระวังก็อาจทำ ให้ปลาช็อกตายได้ง่าย การเลี้ยงปลาชนิดนี้จึงควรมีสาหร่ายหรือพืชน้ำอื่นๆ ไว้ในตู้ปลาด้วย เพื่อใช้เป็นที่กำบังของปลาเมื่อเวลาตกใจ

 
   
   
22-25
6.5-7
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paracheirodon Innesi (Myers, 1936)
วงศ์ : Characidae
ถิ่นกำเนิด : ทวีปอเมริกาใต้
การขยายพันธุ์ : วางไข่ลอยเป็นแพ มีปริมาณไข่น้อย แพร่พันธุ์ง่าย
อาหาร : ไรแดง ตัวหนอน ลูกน้ำ สัตว์เล็ก อาหารเม็ด
่โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 3-4 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com