ปลาเทวดา (Angel Fish) เป็นปลาที่มีรูปร่างสวยงาม อ่อนหวาน ทรงสามเหลี่ยม แบนข้างมาก ครีบหลังและครีบทวารเป็นกระโดงสูงยาว ครีบท้องเป็นเส้นยาว 2 เส้น อุปนิสัย ไม่ค่อยว่ายน้ำ สงบนิ่ง ชอบรวมกันเป็นฝูง หวงถิ่น ชอบอยู่ที่โล่ง กว้างลอยตัวนิ่งๆ สง่าหากินทุกระดับน้ำ สิ่งแวดล้อมในตู้ ควรมีตอไม้และพืชน้ำบ้าง พอสมควร

 
   
   
24-28
6.5-7.5
300-2,000
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterophyllum Scalare (Lichtenstein, 1823)
วงศ์ : Cichlidae
ถิ่นกำเนิด : ทวีปอเมริกาใต้ ลุ่มน้ำอเมซอนบราซิล
การขยายพันธุ์ : ปลาตัวเมียจะวางไข่ติดกับวัสดุต่าง ๆในน้ำ เช่น ก้อนหิน ตอไม้ พรรณไม้น้ำชนิดต่าง ๆ จะวางไข่ประมาณ 300 – 2,000 ฟอง
อาหาร : ไรแดง ตัวหนอน ลูกน้ำ สัตว์เล็ก อาหารเม็ด
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 15 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com