ปลาปอมปาดัวร์ (Pompadour/discus) เป็นปลาที่ได้รับความ นิยมจากผู้เลี้ยง ปลาจำนวนมาก แต่โดยทั่วไปไม่ขอแนะนำ สำหรับนักเลี้ยงปลามือใหม่ เพราะเลี้ยงยากจึงมีฉายาว่า ปลาปราบเซียน ด้วยรูปลักษณ์ และการว่ายที่งดงาม จึงถูกขนานนามว่า ราชินีน้ำจืด ลักษณะลำตัว แบนด้านข้าง คล้ายเหรียญ มีลวดลายหลายสี อุปนิสัย รักสงบ ชอบอยู่ที่โล่ง กว้างลอยตัวนิ่งๆ สง่าหากินทุกระดับน้ำ สิ่งแวดล้อมในตู้ ควรมีตอไม้และพืชน้ำบ้าง พอสมควร

 
   
   
26-30
7-7.5
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Symphysodon spp
วงศ์ : Cichlidae
ถิ่นกำเนิด : ทวีปอเมริกาใต้
การขยายพันธุ์ : วางไข่เกาะพื้นเรียบ
อาหาร : ไรแดง ตัวหนอน ลูกน้ำ สัตว์เล็ก อาหารเม็ด
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 20 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com