ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น (Flowerhorn ) ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น หรือในภาษาจีนที่เรียกว่า ของปลาฮัวหลอฮั่น เป็นปลาที่เพาะขึ้น โดยการผสมข้าม สายพันธุ์ระหว่างปลาหมอ นกแก้วกับปลาหมอสี สายพันธุ์ใหญ่จากอเมริกาไต้ มันมีลำตัวที่สวยงาม อันเป็นที่สนใจ ของนักสะสมพันธ์ปลาทั่วไป
        ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น
เป็นปลาที่มีความอดทนมาก เพราะสามารถทนต่อทุกสภาวะน้ำ ซึ่งอาจเป็นสภาวะ ที่ไม่เหมาะสม สำหรับพันธุ์ปลาส่วนมาก เนื่องจากปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น มีเชื้อสาย Cichlid จากแถบอเมริกาใต้ จึงมีนิสัย ก้าวร้าว หวงถิ่น ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น จึงเป็นปลาที่ดุ ไม่แนะนำให้เลี้ยงปลาอื่น ๆ ร่วมกับ ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปลาที่มีขนาดเล็กกว่า
          ควรเลี้ยงในตู้ที่มีระบบกรอง เพื่อให้ปลามีความแข็งแรง โตเร็ว ทั้งนี้ เพราะตู้ระบบกรอง จะมีน้ำหมุนเวียนตลอดเวลา และควรรองกรวด สีเหลืองอมแดง
และปะการังปนบ้าง (กรวดสีแดง จะช่วยให้ปลามีสีตามสิ่งแวดล้อม ปะการัง จะเป็นที่เพาะจุลินทรีย์ ที่จะทำให้น้ำใส ค่า PH คงที่) และปลาจะได้คาบ
เล่น ผู้เลี้ยงควรจะให้อาหาร โดยที่ใช้มือยื่นครั้งละชิ้น เพื่อให้ปลาเคยชินกับคนเลี้ยง และควรเล่นกับปลาบ่อย ๆ โดยนำมือลงไปเล่นกับปลา หรือนำกระจก
มาส่อง เพื่อล่อให้ปลาคึกยิ่งขึ้น ซึ่งทำเช่นนี้บ่อย ๆ จะทำให้ปลาสวยและหัวโหนกเร็ว และมีความผูกพันกับเจ้าของ
        
ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น เป็นสัญญลักษณ์ของปลานำโชค และปลาศิริมงคล คงเพราะ ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น มีลักษณะเหมือน ฮก ลก ซิ้ว เพราะหัวที่โหนกของ ปลาฟลาวเวอร์ฮอร์น นั้น เหมือนหน้าผากหนาง จิ เซียน อุง หนึ่งในสามของ ฮก ลก ซิ้ว

 
   
   
26-32
7- 7.5
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Flowerhorn
วงศ์ : Cichlidae
ถิ่นกำเนิด : ทวีปอเมริกาใต้
การขยายพันธุ์ : วางไข่เกาะพื้นเรียบ
อาหาร : ไรแดง ตัวหนอน ลูกน้ำ สัตว์เล็ก อาหารเม็ด
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 15 นิ้ว
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com