ปลาหมอสีฟรอนโตซ่า (Frontosa) ปลาปลาหมอฟรอนโตซ่า ทุกสายพันธุ์ ย่อยๆ ก็คือปลาชนิดเดียวกัน ชื่อ Genus และ Species เดียวกัน แต่เนื่องจาก สภาพภูมิประเทศ ของทะเลสาบ ทังกายิกา Tangayika ที่เป็นหมู่เกาะ ที่ทำให้แหล่งน้ำ ชายฝั่ง หนึ่ง แยกจากอีกแหล่งหนึ่ง อย่างขาดกัน จึงทำให้ฟรอนโตซ่าจะแต่ละแหล่งน้ำที่พบ มีลักษณะ เด่น ที่แตกต่างกันออกไปปลาหมอฟรอนโตซ่า ปกติเป็นปลาที่พบได้บริเวณที่น้ำมี ระดับลึก ตั้งแต่ 5 เมตรขึ้นไป โดยที่บริเวณดังกล่าว จะมีแนวโขดหิน ความลึกโดยเฉลี่ย ที่จะสามารถพบปลาชนิดนี้ ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของฝูงปลา และลักษณะของบริเวณพื้นที่ที่พบ

        
         ปลาชนิดนี้ต้องการสภาพน้ำที่เป็นด่าง มีพีเอช สูงเกินกว่า 7.0 ขึ้นไป ดังนั้น หากเพื่อนๆ เลี้ยงปลาชนิดนี้ ก็ควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำ บ่อยๆ อย่าปล่อยให้ น้ำในตู้มีพวก ขี้ปลาหรือเศษอาหาร หมักหมม มากจนเกินไป เพราะนั่นจะทำให้ พีเอชของน้ำ ต่ำลง เป็นกรด

        ฟรอนโตซ่า เป็นปลา ที่ผสมพันธุ์ และมีการ เลี้ยงตัวอ่อน อยู่ในปาก หรือ บริเวณ กระพุ้งแก้ม ซึ่งปกติบ้านเรา มักจะเรียกกันว่า ปลาอมไข่ โดย ตัวเมีย จะเป็นผู้ดูแลตัวอ่อน ซึ่งปริมาณของ ตัวอ่อนที่ได้ จะประมาณ 10-60 ตัว โดยเวลาที่
ผสมพันธุ์กัน ตัวผู้จะส่งสัญญานให้ตัวเมีย ตามมัน ไปในบริเวณถ้ำ หรือโขดหิน
หลังจากนั้นก็จะปล่อยน้ำเชื้อ และตัวเมียก็จะปล่อยไข่ หลังจากนั้น ตัวเมียก็จะอมไข่ ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว เข้าไว้ในปาก เป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 อาทิตย์ ก็จะได้ลูกปลา

           ปลาหมอฟรอนโตซ่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย อาหารที่เราสามารถ ใช้เลี้ยงปลาหมอ ฟรอนโตซ่า สามารถใช้อาหารสำเร็จรูป คุณภาพดี ปลาอาจจะอายให้ระยะแรก กับการที่ขึ้นมากินบนผิวน้ำ ดังนั้น เราอาจต้อง ให้อาหาร ประเภทกึ่งจมกึ่งลอย แก่ปลา เมื่อปลาปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมในตู้ได้แล้ว จะกล้าขึ้นมา กินจากผิวน้ำ ควรเลี้ยงเค้าสลับด้วยอาหารสด พวก หนอนแดง ไรทะล รวมทั้ง ไส้เดือนน้ำ จะทำให้ปลาชนิดนี้ สมบูรณ์ และโตเร็ว

 
     
   
26-32
7- 7.5
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyphotilapia frontosa
วงศ์ : Cichlidae
ถิ่นกำเนิด : ทะเลสาบทังกายิกา อัฟริกา
การขยายพันธุ์ : อมไข่
อาหาร : อาหารสำเร็จรูป อาหารสด พวก หนอนแดง ไรทะล รวมทั้ง ไส้เดือนน้ำ
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 12นิ้ว
   
       
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com