ปลาหมอสีนกแก้ว (Parrot Cichlid) ปลาหมอนกแก้วมีดวงตากลมโต ลูกตาดำใหญ่ ปากครุท คล้ายนกแก้ว ลำตัวกลม ป้อม สั้น อุปนิสัยเป็นปลาที่ค่อนข้างเกเร ต่อปลาอื่นๆ เพราะหวงถิ่น มักไล่ชนปลาเล็กกว่า หรือปลาอื่นๆ แต่สามารถเลี้ยงรวมกับปลาอื่นที่ ขนาดเท่ากันได้ เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ทน และแข็งแรง

        
        การเลี้ยงควรจัด สถานที่เลี้ยง หรือตู้ ให้โล่งๆ ตกแต่งด้วยหินขนาดใหญ่ และขอนไม้ เพราะปลานกแก้วเป็น ปลาที่ชอบขุดคุ้ย สร้างโพรง จึงควรใส่ภาชนะดินเผา ประเภทหม้อ ไห เพื่อให้ปลาได้อาศัย

        การให้อาหาร ให้กุ้งฝอย หรือ ไรทะเล อาหารที่มีโปรตีนสูง จะทำให้สีปลาสด กินอาหารได้ทุกอย่าง ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ด หรืออาหารสด โตไว

        สีของปลาหมอนกแก้ว มีหลายสีแตกต่างกันออกไป ทั้งเกิดจากการฉีดสี และสีธรรมชาติ สีแดงสด เรียกว่า เรดบลัดแพรอท สีแดงอมม่วง เรียกว่า เพอเพิลบลัดแพรอท ส่วนนกแก้วที่มี การตัดต่อสายพันธุ์ ทีไม่มีหางลักษณะ รูปหัวใจเรียกว่า เลิฟฮาร์ดแพรอท (นกแก้วเลิฟ)

 
     
   
22-28
6.5-7
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cichlasoma
วงศ์ : Cichlidae
ถิ่นกำเนิด : เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์
การขยายพันธุ์ : ผสมข้ามสายพันธุ์ สืบพันธุ์โดยการวางไข่ ติดกับก้อนหิน
อาหาร : อาหารสำเร็จรูป อาหารสด พวก หนอนแดง ไรทะล รวมทั้ง ไส้เดือนน้ำ
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 8 นิ้ว
   
       
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com