ปลาซิวข้างขวาน (Heteromorpha Rasbora) ปลาวิวข้างขวาน มีลักษณะลำตัว เรียวยาว แบนข้าง สีน้ำตาลแกมเขียวหม่น ด้านข้างบริเวณกลางลำตัว มีแถบสามเหลี่ยมคล้ายขวานสีดำ สีช่วงกลางลำตัวเป็นสีน้ำตาลแดง ครีบหางมีสีส้มหรือสีแดง บางๆ อุปนิสัย รักสงบ ว่องไวปราดเปรียว ชอบรวมอยู่กันเป็นฝูง

 
   
   
22-28
6.8-7
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rasbora Heteromorpha (Duncker, 1904)
วงศ์ : Cyprinidae
ถิ่นกำเนิด : มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำ แถบประเทศ ไทย อินโดนีเซีย สุมาตรา
การขยายพันธุ์ : วางไข่
อาหาร : ไรแดง ลูกน้ำ อาหารสด อาหารเม็ด
่โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 4 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com