ปลาหางนกยูง (Guppy) เป็นปลาที่ได้รับความ นิยมจากผู้เลี้ยง ปลาจำนวนมาก เลี้ยงง่าย อออกลูกเป็นตัว และมีถิ่นกำเนิดทาง ทวีปอเมริกาใต้แถบเวเนซูเอลล่า หมู่เกาะคาริเบียน ของประเทศบาร์บาโดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอน ในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืด
และน้ำกร่อย ที่เป็นแหล่งน้ำนิ่ง จนถึงน้ำไหลเรื่อยๆ ปลาตัวผู้มีขนาด 3 -5 เซนติเมตร ตัวเมียมีขนาด
5 -7 เซนติเมตร ปลาหางนกยูงที่นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม ซึ่งเป็นปลาที่ได้รับการ
คัดพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ มาจากพันธุ์พื้นเมือง ที่พบแพร่กระจายอยู่ในธรรมชาติ
ลักษณะเด่น ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ๆ คือ ลักษณะสี และลวดลายบนลำตัว
และลวดลายบนครีบหาง และรูปแบบของครีบหาง ซึ่งในการเรียกสายพันธุ์ต่างๆ จะถูกตั้งชื่อตามลักษณะ
นั้นๆ

 
   
   
21-25
6.5-7.5
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poecilia reticulata (Peters, 1860)
วงศ์ : Poeciliidae
ถิ่นกำเนิด : ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปอเมริกาใต้แถบเวเนซูเอลล่า หมู่เกาะคาริเบียน ของประเทศบาร์บาโดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอน
การขยายพันธุ์ : ออกลูกเป็นตัว ผสมพันธุ์เมื่ออายุได้ 3 เดือน
อาหาร : ไรแดง ตัวหนอน ลูกน้ำ สัตว์เล็ก อาหารเม็ด
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 3-5 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com