ปลามิดไนท์ (Hi-Fin Black Molly) ปลามิดไนท์เป็นปลา ที่มีสีดำสนิททั่วทั้งตัว เป็นปลาที่รู้จักกันทั่วไป ส่วนมากจะรู้จัก คู่กันกับปลาสอด เนื่องจากมีรูปร่าง คล้ายกันมาก เพียงแต่มีสีสันที่แตกต่างกัน และปลามิดไนท์ จะไม่มีส่วนหาง ยื่นยาวเหมือนปลาสอด ปลามิดไนท์ เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายกินอาหารเก่ง เช่น ลูกน้ำ ไรแดง พืชน้ำ หรืออาหารสำเร็จรูปที่มีพวกพืชผสมอยู่ด้วย จะออกลูกเป็นตัว เรามักพบว่าปลาออกลูกได้ในตู้เลี้ยง แม้แต่ในถุงที่ใส่มาจากร้าน ชอบอยู่รวมเป็นกลุ่ม นิสัยไม่เกเร เลี้ยงรวมกับปลาอื่นๆ ได้ดี

 
   
   
23-28
6.5-7
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poecilia Sphenops
วงศ์ : Poeciliidae
ถิ่นกำเนิด : ทวีปอเมริกากลาง
การขยายพันธุ์ : ออกลูกเป็นตัว ผสมพันธุ์เมื่ออายุได้ 3 เดือน
อาหาร : ไรแดง ตัวหนอน ลูกน้ำ สัตว์เล็ก อาหารเม็ด
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 12 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com