ปลาซัลฟิน (Sailfin Molly) เป็นปลาที่ได้รับความ นิยมจากผู้เลี้ยง ปลาจำนวนมาก ลำตัวแบนข้าง ครีบหลังเป็นกระโดงแผ่กว้างคล้ายใบเรือ มีไว้เพื่อล่อให้ตัวเมียสนใจ หรือเพื่อข่มคู่ต่อสู้ หางมีลักษณะเดียวกับครีบหลัง ปากเล็กแหลม นิสัยเชื่อง ชอบแสงสว่างรำไร อยู่ตามกอไม้ สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ ที่มีขนาดไร่เรี่ยกัน

 
   
   
24-28
6.5-7.2
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Poecilia Velifera
วงศ์ : Poeciliidae
ถิ่นกำเนิด : ทวีปอเมริกากลาง เมกซิโก
การขยายพันธุ์ : ออกลูกเป็นตัว ผสมพันธุ์เมื่ออายุได้ 3 เดือน
อาหาร : ไรแดง ตัวหนอน ลูกน้ำ สัตว์เล็ก อาหารเม็ด
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 12 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com