ปลาหมูอินโด (Clown-loach) ปลาหมูอินโด มีลักษณะเด่นที่บริเวณ ลำตัวมีสีเหลืองอมแดง มีแถบสีดำพาดผ่านลำตัว 3 แถบ จากสันหลังผ่านลำตัวถึงท้อง 2 แถบ และผ่านหัวและดวงตา 1 แถบ ลำตัวมีลักษณะแบนข้าง ครีบหลังมีสีแดงแถบดำ ครีบท้องและครีบอกมีสีแดง ครีบหางเว้า 2 แฉก ปากเล็กงุ้มลง มีหนวด 2 คู่ มีเงี่ยงแข็งและแหลม

         ปลาหมูอินโดมีอุปนิสัยรักสงบ เชื่อง สามารถเลี้ยงรวมกับปลาชนิดอื่นได้ ว่ายน้ำในลักษณะขึ้นๆ ลงๆ ตลอดเวลา เมื่อโตเต็มที่ มีความยาวประมาณ 8 นิ้ว (อาจโตได้ถึง 12 นิ้ว) อาหารของมันคือ ลูกน้ำ หรืออาหารเม็ด

 
   
 
23-30
6.8-7
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Botia macracantha
วงศ์ : Loaches
ถิ่นกำเนิด : มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำ หมู่เกาะบอเนียว และสุมาตรา แถบประเทศ อินโดนีเซีย
การขยายพันธุ์ : วางไข่กระจัดกระจาย
อาหาร : ไรแดง ลูกน้ำ อาหารสด อาหารเม็ด
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 8 นิ้ว
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com