ปลาฉลามปากเป็ด (Paddle fish) เป็นปลาโบราณ อีกวงศ์หนึ่งที่มีวิวัฒนาการ มาตั้งแต่ยุค Cretaceas ปัจจุบันพบเพียง 2 ชนิด ชนิดนี้พบเฉพาะ ในแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริกา อาศัยในแม่น้ำขนาดใหญ่ และทะเลสาบธรรมชาติ มีจะงอยปาก ยื่นยาวเป็นใบพาย ปากกว้างมาก หัวโต ครีบต่าง ๆ ดูคล้ายของปลาฉลาม ตัวมีสีเทาเข้ม หรือสีคล้ำ ด้านท้องสีจาง กินแพงค์ตอน โดยการว่ายอ้าปาก กรองจากน้ำโดยตรง วางไข่ครั้งละหลายหมื่นฟอง มีอายุยืนได้ถึง 30 ปี และเจริญวัยช้ามากประมาณ 7-9 ปีในตัวผู้และ 10-12 ปีในตัวเมีย มีการวางไข่เพียงครั้งเดียวในรอบ 2-5 ปี ขนาดพบใหญ่สุด 2.2 เมตร หนักกว่า 80 กิโลกรัม เลี้ยงยากสำหรับสภาพ สิ่งแวดล้อม ในบ้านเรา ปัจจุบัน ลดจำนวนลงอย่างมาก จากการจับมากเกินขนาด และการเปลี่ยนแปลง ถิ่นอาศัยเป็นเขื่อน และมลภาวะ อยู่ในบัญชีรายชื่อของ CITES Appendix ll และเป็นสัตว์คุ้มครอง ของกฎหมายประมงสหรัฐ

 
   
   
22-28
6.8-7
หลายหมื่นฟอง
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyodon Spathula
วงศ์ : Polyodontidae
ถิ่นกำเนิด : ในแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ สหรัฐอเมริกา และอาศัยในแม่น้ำขนาดใหญ่ ทะเลสาบธรรมชาติ
การขยายพันธุ์ : วางไข่ครั้งละหลายหมื่นฟอง แต่ครั้งเดียวในรอบ 2-5 ปี
อาหาร : กินแพงค์ตอนโดยการว่ายอ้าปากกรองจากน้ำโดยตรง
่โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 2.2 เมตร
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com