ปลาเสือตอ (Siamese Tigerfish) ลักษณะที่เป็นความสวยงาม เฉพาะตัวของปลาเสือตอ คือ รูปทรงที่แบนกว้าง มีพื้นสีเหลืองสดใส มีลายดำพาด ขวางลำตัวอย่างได้ส่วน พาดขวางลำตัวประมาณ 6 แถบ เวลาเคลื่อนไหวครีบบน ครีบล่างส่วน ท้ายอ่อนพลิ้ว ครีบท้องหรือ ครีบตะเกียบมีสีเหลือง ตัดสีดำเหยียดตรง มีชายพู่ตะเกียบ 3-4 เส้น ดูสง่างาม โดยเฉพาะเวลา ตามเหยื่อ หนามแข็งส่วนหน้า ของครีบจะชี้ตัวขึ้น ครีบหนามล่าง จะเหยียดลงทำให้ดูสวยงาม ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ปลาเสือตอจะอาศัยอยู่ บริเวณน้ำลึก ในฤดูร้อนเพื่อวางไข่ และย้ายตำแหน่ง ในฤดูน้ำหลาก ปกติชอบอาศัย อยู่ตามแหล่งน้ำ ที่มีตอไม้จึงจะได้ชื่อว่า "ปลาเสือตอ"

 
   
   
22-28
6.8-7
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Datnioides Microlepis (Bleeker, 1853)
วงศ์ : Coiidae
ถิ่นกำเนิด : มีอยู่ทั่วไปตามแหล่งน้ำ ในประเทศทางแถบร้อน เช่น อินโดนีเซีย ไทย พม่า เขมร ในประเทศไทย เราพบมากใน บึงบอระเพ็ด แม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง
การขยายพันธุ์ : ไข่ปลาเสือตอ เป็นไข่ประเภทลอยน้ำ วางไข่ประมาณ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
อาหาร : ลูกกุ้งฝอย ปลาเล็ก อาหารสด ฝึกให้กินเนื้อได้
่โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 45 cm
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com