องค์ประกอบของร่างกาย : อวัยวะต่าง ๆ ภายนอกของปลา

1. ตา ตาของปลาส่วนมาก จะทำหน้าที่ในการรับรู้ ความรู้สึกในการมอง และวิวัฒนาการ เพื่อให้สามารถ มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในน้ำได้ดี

2. จมูก โดยมากจมูกของปลา มีไว้สำหรับสูดดมกลิ่น ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่า ปลาส่วนใหญ่มีรูจมูก 2 รู แต่บางชนิด อาจมีรูจมูกเพียงรูเดียวก็ได้

3. ครีบหาง อยู่ส่วนท้ายสุดของตัวปลา ทำหน้าที่ช่วยบังคับทิศทาง ให้ปลาพุ่งไปข้างหน้า เวลาว่ายน้ำ และคอยบังคับการเลี้ยว และการทรงตัว

4. ครีบทวาร มีลักษณะเป็นครีบเดียว คล้ายกับครีบหาง ซึ่งอยู่ส่วนล่างของลำตัว ถัดจากครีบหางเข้า ไปทางส่วนหน้าเล็กน้อย และอยู่ใกล้กับรูทวารหนัก มีหน้าที่ช่วยในการทรงตัว

5. ครีบไขมัน มีลักษณะตั้งตรง สูงต่ำแผ่กว้างริ้ว ไปตามกระแสน้ำ มีทั้งอ่อนและแข็ง หรืออาจพบครีบหลัง ตั้งซ้อนกันอยู่ ซึ่งเป็นไปตามพันธุกรรม ของปลาแต่ละชนิด ที่ผิดแปลกไป ทำให้เกิดความ สวยงามยิ่งขึ้น
 
6. เกล็ดปลา มีทั้งเล็กและ ใหญ่เรียงซ้อนกัน เป็นระเบียบมีสีเงิน มันเงาช่วยป้องกัน อันตรายแก่ตัวปลา และยังช่วยลดแรง เสียดทานของอากาศ

7. เส้นข้างตัว โดยทั่วไปแล้ว เส้นข้างตัวจะอยู่อย่าง เป็นอิสระข้างละ 1 เส้น ปลาบางชนิด อาจไม่มีหรือ มีจำนวนมากก็ได้ มีหน้าที่สัมผัส ติดต่อกับสภาวะภายนอก รับความรู้สึกถึง การสั่นสะเทือน ของระดับน้ำรอบ ๆ ตัวเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม ในการปรับตัว เช่น อุณหภูมิและ ความเค็มของน้ำ

8. หนวด เป็นอวัยวะที่อยู่ทางด้าน ส่วนหัวของปลา มีความสั้น - ยาว แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของปลา หนวดมีหน้าที่รับความรู้สึก รับรส คลำทางหาอาหาร

9. ครีบคู่ เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ เปรียบเสมือน แขน ขา ช่วยในการบังคับ ให้ปลาปักหัว เชิดหัว หรือทรงตัวอยู่กับที่

 

 
10. รูทวารหนัก เป็นส่วนที่อยู่ทาง ด้านหลังของครีบท้อง เชื่อมติดต่อกับครีบทวารหนัก มีหน้าที่ในการขับถ่ายมูล และของเสียต่าง ๆ
ระบบการย่อยอาหารของปลา ประกอบด้วยอวัยวะส่วนต่างๆ เช่น เดียวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย

1. ปาก อยู่ตอนหน้าสุดของหัว ปากอาจแหงนขึ้น อยู่กี่งกลางหรือต่ำลง ซึ่งแสดงถึงลักษณะ การกินอาหาร ภายในปากประกอบด้วย คอหอย ทั้งสองข้างของคอหอย มีช่องเปิด ของส่วนเหงือก ตัวเหงือก ประกอบด้วยก้านเหงือก และเส้นเหงือก ทำหน้าที่ในการหายใจ ก้านเหงือกจะมีส่วนยื่น เป็นหนามเรียกว่าซี่เหงือก ซึ่งมีจำนวนมากน้อย ตามชนิดของปลา ทำหน้าที่กรองอาหาร ที่ติดมากับน้ำเข้าสู่คอหอย ปลากินเนื้อจะมีซี่เหงือกห่าง ส่วนปลากินแพลงก์ตอน จะมีซี่เหงือกละเอียด
            ภายในปาก จะมีฟันติดบนขากรรไกร และมีฟันที่ลิ้น มีขนาดค่อนข้างเล็ก และเคลื่อนไหวได้เล็กน้อย นอกจากนั้นยังมีฟันบน เพดานปากฟันเหล่านี้ไม่มีราก หลุดได้ง่ายและเกิดทดแทนได้ ฟันของปลากินเนื้อไม่ได้ใช้สำหรับขบเคี้ยว แต่ใช้สำหรับจับอาหารปลาในครอบครัวปลาตะเพียน ซึ่งเป็นปลากินพืช ไม่มีฟันในปาก แต่มีฟัน ในคอหอย ซึ่งมีขนาดใหญ่แข็งแรง อาจมีแถวเดียวหรือหลายแถว ใช้สำหรับบดและตัด อาหารก่อนส่งเข้าสู่กระเพาะ

2. กระเพาะอาหาร
กระเพาะอาหารของปลา ขยายตัวได้ง่าย จึงช่วยให้ปลากินอาหาร ได้มาก เช่น ปลาประเภทกินเนื้อ เป็นปลาที่มีกระเพาะอาหาร แต่มีลำไส้สั้น ส่วนปลาประเภท ไม่กินเนื้อ เช่น ปลาไน ซึ่งเป็นปลา ที่ไม่เลือกกินอาหาร ไม่มีกระเพาะอาหารแต่มีลำไส้ยาว

3. ลำไส้
สำไส้ของปลาค่อนข้างสั้น เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์ มีกระดูกสันหลังอื่นๆ ปลากินเนื้อ มีการย่อยอาหารที่เริ่มตั้งแต่ กระเพาะและสิ้นสุดในลำไส้ ทำให้ปลาย่อยอาหาร ได้ดีและช่วยให้ปลา กินอาหารได้มาก เท่าที่มันจะกินเข้าไปได้แต่ปลา ที่ไม่มีกระเพาะจะ กินอาหารได้จำกัด การย่อยจะเกิดขึ้นเฉพาะในลำไส้ หากกินอาหารมากจะเกิดการสูญเสีย เนื่องจากส่วนที่ยังไม่ย่อยจะถูกขับถ่ายออกไป

4. อวัยวะส่วนอื่น ๆ
นอกจากอวัยวะข้างต้นแล้ว ปลายังมีอวัยวะส่วนอื่นๆ ที่ช่วยในการผลิตน้ำย่อยอาหาร ได้แก่ ตับ ม้าม และตับอ่อน
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com