สีสัน : ปลาจัดเป็นสัตว์น้ำ ที่มีสีสันลวดลายสวยสดงดงาม ชวนให้เกิดความเพลิดเพลิน แก่ผู้เลี้ยง ซึ่งผิดแปลก ไปจากสัตว์ทั่ว ๆ ไป เพราะว่าปลามีระบบ ช่วงสีและการจัดเรียบเรียงสี อย่าแน่นอน แต่ปลาบางชนิด ก็ยังสามารถปรับ ระบบช่วงสีและการจัดเรียงสีสัน ไปตามสภาวะแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้ดีอีกด้วย

          การปรับสีให้เข้ากับ สภาวะแวดล้อมนั้น จะถูกควบคุมด้วย ระบบประสาท การเกิดสีสัน ที่ถาวรบนตัวปลา เป็นผลมาจาก ปฏิกิริยาของฮอร์โมน บางชนิด และยังมีแสงเป็นปัจจัย ส่วนประกอบที่ช่วยกระตุ้นอีกด้วย

          ธรรมชาติไม่ได้สร้างสีสัน ของปลาเพียงเพื่อ ให้มีความสวยงามเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ปลา สามารถหลบซ่อน เหยื่อหรือปรับตัวให้กลมกลืน เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อหลีกเลี่ยงภยันตรายจากศัตรู หรือเป็นสื่อช่วย กระตุ้นในฤดูที่มีการสืบพันธุ์ (nuptial dress) อีกด้วย

           โดยทั่วไปปลามักมีสีเงิน และสีฟ้าหรือน้ำเงิน บ้างก็มีสีเขียว สีเทาหรือสีน้ำตาล ปลาทะเลบางจำพวก เช่น ปลาตามโขดหินกอง หรือปะการังมีสีสัน สลับสดใสน่าดูมาก เช่น สีเหลือง สีแดง สีม่วง หรือสีน้ำเงินแก่ เป็นต้น

          นอกจากมีสีต่าง ๆ เป็นสีพื้น ปลาหลายชนิดยังมีจุด หรือแถบสีอยู่ประปราย โดยทั่วไปในปลาหลายชนิด ปลาเพศผู้และเพศเมีย มีสีไม่เหมือนกัน เช่น ปลากินยุง (Poecilia) หรือปลากัด (Betta spp.) ปลาเพศผู้มีสีสวยงาม มากกว่าเพศเมีย

          นอกจากนี้ปลาบางชนิด เช่น ปลาจำพวกกะพงทะเล เมื่อยังมีขนาดเล็ก จะมีจุดหรือแถบสีชัดเจน แต่เมื่อปลาโตมากขึ้น จุดหรือแถบสีนั้นก็จะเลือนราง หรือหายไปกลายเป็นสีอื่น

          สีต่าง ๆ ทั้งหมด ที่เราเห็นอยู่บนตัวปลา เกิดจากการปะปนของ เซลล์สร้างสีสองสามชนิดเท่านั้น สีนอกจากนั้น อาจเกิดจากการสะท้อน ของแสงในน้ำ (apparent color) ตามปกติปลา มีเซลล์สร้างสีดำ (melanophores) ซึ่งมีอนุภาค ของสารเมลานิน (melanin) อยู่เป็นจำนวนมาก
 
 
 
 
     
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com