วิวัฒนาการ : นักวิทยาศาสตร์สามารถ สืบหาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นกำเนิด ของปลาได้ โดยการตรวจดูซากปลา โบราณที่ปรากฏในหินชั้นต่าง ๆ และสามารถจะคำนวณ อายุความเก่าได้ นักวิทยาศาสตร์ได้ลงความเห็นว่า ปลาจำพวกแรกที่เป็นบรรพบุรุษ ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ได้แก่ ปลาที่ไม่มีขากรรไกร (Agnatha) ซึ่งประกอบ ด้วยปลาที่เรียกว่า ออสตราโคเดิร์ม (ostracoderms) ปลาจำพวกนี้มีเหงือก อยู่ในถุงกล้ามเนื้อซึ่งหด และขยายตัวได้เวลาหายใจ ปลาออสตราโคเดิร์มมี 2 จำพวก คือ พวกที่ว่ายน้ำได้ และพวกที่หากินบนพื้นท้องน้ำ พวกหลังนี้มีเกราะหุ้มส่วนหน้าของลำตัว (cephalaspida) ปลาโบราณเริ่มมีอยู่ในสมัยซีลูเรียน (Silurian) และดีโวเนียน (Devonian) คือ ประมาณ 400 ล้านกว่าปีมาแล้ว

             ต่อมานานเข้าปลาจำพวก แรกนี้ก็มีวิวัฒนาการ มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพื่อความเหมาะสมในการดำรงชีวิต วิวัฒนาการของมันแบ่งออกเป็น 2 สาย สายที่หนึ่งเป็นปลาปากกลม ซึ่งยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ สายที่สองเป็นปลาโบราณที่มีขากรรไกร (placoderms) ซี่งมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นปลาจำพวกกระดูกอ่อน คือ พวกฉลามและกระเบน (Chondrichthyes) และพวกปลากระดูกแข็ง (Osteichthyes)

 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com