การกินอาหาร : สำหรับปลาโดยทั่วไป เมื่อลูกปลาฟักออกมาจากไข่ใหม่ ๆ อาหารที่ลูกปลา ได้รับจะมาจากถุงไข่แดง ซึ่งอยู่ติดกับตัวลูกปลานั่นเอง ซึ่งเป็นส่วนเดิม ที่ได้รับจากแม่เพื่อช่วย ให้ลูกปลาอยู่รอดไปได้ระยะหนึ่ง

          แต่อาหารที่มีในไข่แดง ก็จะถูกใช้หมดไป ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น ลูกปลาจึงจำต้องเริ่มหาอาหาร จากภายนอก และในระยะนี้เอง ที่ลูกปลาทั่วไป จะตายเป็นจำนวนมาก เหลือรอดเพียงเล็กน้อย หากไม่ได้อาหาร ที่เหมาะแก่ความต้องการ หรือขนาดของอาหารใหญ่เกินไป ลูกปลาก็ไม่สามารถจะกลืนกินได้

         ปลาแต่ละชนิดมีความต้องการ ในเรื่องชนิดของอาหารไม่เหมือนกัน ปลาบางชนิดกินพืชน้ำ เป็นอาหารตลอดชีวิต เช่น ปลาจีน (Hypophthalmichthys sp.) ส่วนปลาฉลามวาฬ(Rhincodon typus) กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำ ซึ่งเราเรียกว่า แพลงก์ตอน (plankton) เป็นอาหารปลา

         บางจำพวกหากินตามพื้นท้องน้ำ เช่น กินหอย ปู กุ้ง เป็นอาหาร ปลาขนาดใหญ่หลายชนิด ตามล่าเหยื่อเป็นอาหาร เช่น ปลาเสือตอ ปลาตะพัด ปลาแอฟริกันไพท์ เป็นต้น

         นอกจากอาหารที่ปลาจะหาได้แล้ว ยังมีแร่ธาตุอื่น ๆ ซึ่งปลาต้องใช้เพื่อการเจริญ เติบโตแร่ธาตุต่าง ๆ เหล่านี้เป็นจำพวก เกลือหลายชนิดที่ละลาย อยู่ในน้ำ ปลาสามารถรับแร่ธาตุ เหล่านี้ได้โดยการซึมเข้าทางเหงือก เยื่อหุ้มโพรงปาก และทางผิวหนัง แร่ธาตุบางอย่างหากมีมาก ก็อาจเป็นพิษแก่ปลา เช่น สารจำพวกสังกะสี ทองแดง ปรอท โคบอลต์ ฯลฯ
 
 
        อาหารที่ปลาหาได้ในธรรมชาติ นอกจากจะเป็นพวกพืชน้ำ หรือ แพลงก์ตอนแล้วยังมีสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น หนอน (annelids) หอย กุ้ง ปู และแมลงชนิดต่าง ๆ (arthropods) นอกจากนี้เรายังอาจพบ สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ เช่น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ในกระเพาะของปลา บางจำพวก ซึ่งแสดงว่าปลากินมันเข้าไป จะเห็นได้ว่านักตกปลาชะโด ชอบใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อ เป็นต้น
 
   
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com