ประสาทสัมผัส :

1) การรับกลิ่น
ปลามีจมูกสำหรับรับกลิ่น เช่นเดียวกับสัตว์บก แต่มิได้ใช้หายใจ จึงไม่มีท่อติดต่อกับคอหอย ปลาฉลามมีจมูกไวมาก สามารถรับกลิ่น เลือดได้ในระยะไกล

2) สายตา

ตาปลามีลักษณะคล้ายคลึง กับตาของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ประเภทอื่น ๆ แต่มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพื่อช่วยให้มันสามารถมองได้ในน้ำ ผนังภายนอกของตาปลา แบนกว่าของสัตว์บก แต่เลนส์ของตาปลากลมกว่า และเวลาใช้มองเลนส์จะไม่เปลี่ยนรูปร่าง เหมือนตาของสัตว์ชั้นสูง แต่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกจนภาพชัด ปลาส่วนใหญ่มีสายตาสั้น จากผลของการทดลอง ปรากฏว่า ปลาสามารถจำสีต่าง ๆ ได้ ในจำพวกปลาที่อาศัยในน้ำขุ่น ตามีขนาดเล็กลง ปลาที่อาศัยอยู่ในถ้ำมีตาเป็นจุดเล็ก ๆ เท่านั้นหรือไม่มีเลย โดยถูกคลุมอยู่ใต้ผิวหนังก็ได้

 
3) การรับฟัง
หูของปลาไม่มีส่วนนอก และส่วนกลาง เหมือนสัตว์ชั้นสูง ดังนั้น ปลาจึงมีแต่ เพียงหูส่วนใน ใช้เป็นอวัยวะสำหรับ ช่วยการทรงตัว ปลาน้ำจืดจำพวกปลาไน ปลาตะเพียน และปลาดุก กระเพาะลมมีส่วนติดต่อกับ ส่วนหูโดยชิ้นกระดูกเล็ก ๆ ซึ่งสามารถทำให้ปลา จำพวกนี้รับความสั่นสะเทือนในน้ำได้ดี นอกจากนี้ปลาส่วน ใหญ่ยังมีเส้นข้างตัว (lateral line system) สามารถรับความสั่นสะเทือนในน้ำได้

4) การรับรส
ปลาหลายชนิดสามารถรับรสต่าง ๆ ได้ เช่น ปลาพวกตะเพียน แต่หน้าที่การรับรส อาจทำโดยอวัยวะพิเศษ ซึ่งอยู่บนหนวด (barbels) หรือบนหัวและตัวปลา โดยบริเวณ เหล่านี้จะมีปุ่มรับรส (taste bud)
 
 
5) การรับความสัมผัส
ปลารับสัมผัสได้ดีมาก อวัยวะรับสัมผัสมีอยู่บนส่วนต่าง ๆ ของตัวปลา เช่น ตามผิวหนัง ตามผิวของหนวด (barbels of feelers) หรือครีบ สำหรับปลาที่หากิน บนพื้นท้องน้ำใช้อวัยวะดังกล่าว ในการหาอาหารโดยการคลำ
 
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com