เสือไฟ (Asian Golden Cat)
 
                เสือไฟปัจจุบันมีน้อยและหายาก ขนาดของตัวพอๆ กับสุนัขไทย รูปร่างค่อนข้างเพรียว รูปร่างคล้ายแมวแต่ตัวใหญ่กว่าแมวมาก ตัวมีสีน้ำตาลแกมแดงแกมสีทองแกมสีเทา และไม่มีลายตามตัว ทางด้านท้องสีจางกว่าบนหลัง มีแถบสีขาวเล็กๆพาดไปที่แก้ม หางค่อนข้างยาว ใต้คอมีจุดสีน้ำตาลเข้ม ความยาวลำตัว 75-105 เซนติเมตร น้ำหนัก 8-15 กิโลกรัม ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียอย่างเห็นได้ชัด
               เสือไฟมีญาติใกล้ชิด อีกชนิดหนึ่งคือ เสือไฟแอฟริกา (African Golden Cat, Felis aurata) แม้ว่าจะอยู่ห่างกัน 6,400 กิโลเมตร เชื่อว่าเมื่อราว หนึ่งล้านปีก่อน ป่าไม้บริเวณเซเนกัล จนถึงจีนเชื่อมเป็น ป่าเดียวกัน แต่ต่อมาคั่นด้วยทะเลทราย กว้างใหญ่หลายแห่ง เสือไฟในสองทวีป จึงถูกตัดขาดจากกัน และมีวิวัฒนาการแยกกัน เป็นสองชนิด
               เสือไฟชอบหากินบนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้ ชอบเข้าไปขโมยสัตว์เลี้ยงตามหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆ บ้าน อาหารของเสือไฟได้แก่สัตว์เล็กต่างๆ เช่น กระต่าย กระจง แพะ เป็ดไก่ฯลฯ ฤดูผสมพันธุ์ไม่ทราบแน่นอน เสือไฟออกลูกตามโพรงไม้ ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว เสือไฟสามารถมีอายุได้นานถึง 17-18 ปี เสือไฟประสบปัญหาถูกคุกคามจากภัยหลายด้าน ภัยที่ร้ายแรงที่สุดคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย และรองลงมาคือการล่าเพื่อเอาหนังและกระดูก บางครั้งเสือไฟก็ถูกชาวบ้านฆ่าตายเมื่อไปจับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มกิน ด้วยเหตุนี้ไซเตสจึงจัดเสือไฟไว้ในบัญชีหมายเลข 1
 
 
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่ออังกฤษ : Asian Golden Cat
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Catopuma temminckii
วงศ์ : FELIDAE
ถิ่นกำเนิด : ป่าเบญจพรรณ ป่าเขตร้อน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย เนปาล
การขยายพันธุ์ : เสือไฟตั้งท้องนาน 70-80 วัน เลี้ยงลูกในโพรงไม้ ออกลูกครั้งละ 1-3 ตัว ตัวผู้ถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 2 ปี ตัวเมียถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ 18-24 เดือน
อาหาร : สัตว์เล็กต่างๆ เช่น กระต่าย กระจง แพะ เป็ดไก่
ขนาด : ความยาวลำตัว 75-105 เซนติเมตร น้ำหนัก 8-15 กิโลกรัม ตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมีย
 
 
     
แหล่งที่มา ผ่อง เล่งอี้.สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง.พิมพ์ครั้งแรก,กรุงเทพ:เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป,2538

 

 

 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com