เหลือมมรกตต้นไม้ (Emerald tree boa) เป็นงูที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับ งูGreen tree python มาก ไม่ว่าจะเป็นสีสัน ลักษณะการขดตัวบนกิ่งไม้ คาดว่าน่าจะมาจากสายพันธ์เดียวกัน แต่ด้วยวิวัฒนาการและสภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัยที่แยกกัน Emerald tree boa จัดเป็นงูที่มีความสวยงามมากในวงศ์ boa เมื่อแรกเกิดจะมีสีแดง ส้ม หรือน้ำตาล พอโดเต็มวันจะเปลี่ยนเป็น สีเขียวคาดขาวบนหลังท้องเหลือง หากินในเวลากลางวันบนต้นไม้ใหญ่ จัดนกและสัตวืเล็กเป็นอาหาร โดยการพรางตัวที่ชำนาญ พบได้ในป่าฝนอเมซอนบราซิล มีช่องรับความร้อน (Heat pit) บริเวณปากบน(Green tree python จะมีบริเวณปากล่าง) สถานที่เลี้ยงควรเป็นตู้กระจกทรงสูง มีขอนไม้ให้เกาะพัน

  
 
     
10-20 ตัว
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Corallus caninus
ตระกูล : Boidae (boas)
ถิ่นกำเนิด : ป่าฝน อเมริกาใต้ อเมซอนในบราซิล
การขยายพันธุ์ : โตเต็มที่ 3-5 ปี
ออกลูกเป็นตัว ครั้งละประมาณ 10-20 ตัว
อาหาร : นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 2เมตร
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com