Commom egg-eater เป็นงูที่มีลักษณะทางกายภาพของส่วนหัวเป็นพิเศษ และไม่จำเป็นต้องใช้ฟันในการทำหน้าที่กินไข่นก มันไม่เป็นอันตรายต่อคนเนื่องจากไม่มีพิษ แต่ศัตรูของมันมักนึกว่ามันเป็นงูพิษ เพราะมันมีรูปร่างและลวดลาย ที่คล้ายงูพิษ Carpet viper มาก จึงเป็นการป้องกันตัวที่ดีของมัน หากินโดยกินไข่นกตามรังนก สัตว์เล็กๆ และนกกระจิบตัวเล็ก

  
 
     
20 ฟอง
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dasypeltis scabra
วงศ์ : Colubridae (colubrids)
ถิ่นกำเนิด : ทุ่งหญ้าซาวาน่า และป่าโปร่ง ตอนใต้ของซาฮาร่า ปละแอฟริกา
การขยายพันธุ์ : ออกไข่ครั้งละ 20 ฟอง ขึ้นไป
อาหาร : ไข่นก
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 80 cm
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com