งูเขียวบอน (Green cat-eyed snake) เป็นงูมีพิษอ่อน ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่ และที่ๆมีสีเขียว มันจะเคลื่อนไหวช้า เพื่อให้พรางตัวเข้ากับ ไม้เลื้อยหรือเถาวัลย์ ในการล่าเหยื่อ สีของมันเป็นสีเขียวอ่อน รูปร่างเพียวยาว มีตากลมโต คล้ายตาแมว เกล็ดหลังแถวกลางจะมีลักษณะใหญ่กว่าแถวอื่นๆ งูเขียวบอน หากินในเวลากลางคืน มีอันตรายต่อมนุษย์เนื่องจากมีพิษ

  
 
     
10 ฟอง
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boiga cyanea
ตระกูล : Colubridae (colubrids)
ถิ่นกำเนิด : มีทุกภาคในประเทศไทย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การขยายพันธุ์ : ออกไข่ครั้งละ 10 ฟอง ขึ้นไป ระยะฟักไข่ 90 วัน
อาหาร : กบ นก สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็ก สัตว์ฟันแทะ
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 1.5 เมตร
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com