งูได้มีการพัฒนาการมากว่าพันล้านปี มีการแพร่กระจายมากกว่า 3,000 ชนิด พวกมันเปลี่ยนแปลง ไปตามสิ่งแวดล้อม แต่ที่น่าสนใจและเราไม่ค่อยได้ศึกษา คือการดำรงชีวิตของพวกมัน เช่นทำไมมันเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งที่มันไม่มีขา มันสามารถกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัว ได้อย่างไร ทำไมมันไม่กระพริบตา มันเป็นสัตว์ที่โชคร้ายเนื่องจากรูปร่าง และลักษณะของมันทำให้พวกเรากลัว และความเข้าใจที่ว่ามันมีพิษ และเป็นอันตราย แต่แท้ที่จริงแล้วมีงูไม่กี่ชนิดที่ทำอันตรายมนุษย์ได้

              งูมีอายุน้อยลง เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ บางชนิดมีขนาดใหญ่มาก บางชนิดมีขนาดเล็ก ธรรมชาติสร้างความแตกต่าง ในพฤติกรรมการดำรงอยู่เพื่อให้พวกมันมีชีวิตต่อไป การล่าเหยื่อ การต่อสู้เพื่อป้องกันตัว การลอกคราบ บางชนิดออกลูกเป็นตัว บางชนิดออกลูกเป็นไข่ สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกมันมีความน่าหลงไหล

              ในอนาคตพวกมันอาจสูญพันธ์ไปจากโลก เนื่องจากมันปรับตัวไม่ทันกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ มลภาวะ และการพัฒนาของเขตเมือง ทำให้ที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกทำลาย
            


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลอ้างอิง : REPTILES AND AMPHIBIANS OF THE WORLD , Massimo Capula
SNAKE , Chris Mattison
www.thesnake.org
สวนสัตว์ดุสิต
 

งูต่าง ๆ

งูไม่มีพิษในวงศ์งูหลาม Pythonidae
African Rock Python
งูหลามแอฟริกา
Ball Python
งูหลามบอล
Blood Python
งูหลามปากเป็ด
Burmese Python
งูหลามพม่า/หลามไทย
Carpet Python
งูหลามคาเพท
Golden Thai Python
งูหลามทอง
Green Tree Python
งูหลามต้นไม้สีเขียว
Recticulate Python
งูเหลือม

งูไม่มีพิษในวงศ์งูเหลือม Boidae
Boa Constrictor
งูคอนสติกเตอร์
Dumeril's Boa
งูเหลือมดัมเมอริล
Emerald Tree Boa
งูเหลือมต้นไม้สีมรกต
Green Anaconda
งูอนาคอนดา
Rainbow Boa
งูเหลือมสีรุ้ง
Rosy Boa
งูโรซี่บอร์

งูในวงศ์ Colubrid
Boomslang
งูบูมสแรง
Common Egg-Eater
งูกินไข่
Corn Snake
งูคอนสเนก
Grass Snake
งูกราสเนก
Green Cat-Eyed Snake
งูเขียวบอน
Mangrove Snake
งูปล้องทอง
Milk Snake
งูมิลค์
Red-Tailed Racer
งูเขียวกาบหมาก
Rough Green Snake
งูเขียว
Baird's Ratsnake
งูเบริทแรทสเนก
Manarin Ratsnake
งูแมนดาริน
Trans-Pecos Ratsnake
งูทรานพิคอสแรทสเนก
Common King Snake
งูคิงสเนก
Grey-Banded Kingsnake
งูเกร์แบนสเนก
Mexican King Snake
งูคิงสเนกแมกสิโก

งูพิษในวงศ์ Elapidae
King Cobra
งูจงอาง
Chinese Cobra
งูเห่า
Monocled Cobra
งูเห่าไทย
Red Spitting Cobra
งูเห่าพ่นพิษ
Banded Krait
Black Mamba
งูแมมบ้าดำ
Green Mamba
งูแมมบ้าเขียว
North Death Adder
งูเดดแอดเดอร์เหนือ
Desert Death Adder
งูเดดแอดเดอร์ทะเลทราย

งูพิษในวงศ์ Viperidae
Copperhead
งูพิษคอปเปอร์เฮท
Gaboon Viper
งูพิษกาบูน
Desert Horned Viper
งูพิษมีเขาทะเลทราย
Nose Horned Viper
งูพิษมีนอ
Malayan Pit Viper
งูกะปะ
White Lipped Tree Viper
งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง
Westren Diamondback Rattlesnake
งูหางกระดิ่ง

งูในวงศ์ Xenopeltidae
Sunbeam Snake งูแสงอาทิตย์

งูในวงศ์ Acrochordidae
Javan Wart Snake งูงวงช้าง

Loxocemidae
MexicanBurrowing Snake

Aniliidae
Red-Tailed Pipe Snake

Tropidophiidae
Haitian Wood Snake
Cuban Wood Snake

 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com
 
swiss replica watches replica watches cheap rolex replica rolex replica sale swiss replica watches rolex replica watches for men rolex replica watches for sale replica watches for men replica watches rolex replica sale replica watches replica watches for men rolex replica watches rolex replica rolex replica replica watches rolex replica replica watches cheap football shirts cheap football shirts cheap football kits cheap football shirts football shirts england football shirts 70-410 200-120 70-461