งูเห่า (Chainese cobra) โดยทั่วไปสายพันธุ์ของงูเห่ามักพบแถว อินโดจีน โดยอาศัยตามพงหญ้า รกทึบ และตามป่าโปร่ง ล่าเหยื่อได้ทั่งบนบกและในน้ำ โดยล่าเหยื่อประเภทปลา นก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้อย่างดี นอกจากนี้ยัง พบตามถิ่นที่อยู่ของคน ข้างบ้านคน ใช้วิธีป้องกันตัวโดยการแผ่แม่เบี้ย และเสียงขู่ งูเห่ามีสีน้ำตาลดำหรือสีดำบริเวณลำตัว ลายส่วนหัวในขณะแผ่แม่เบี้ยจะเป็นดวงขาว จุดดำ น้ำหนักมาก ตัวใหญ่ มีพิษที่รุนแรง ในการจัดการกับเหยื่อหรือศัตรู สายมารถทำให้คนตายได้หาก ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

  
 
     
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Naja atra
วงศ์ : Elapidae (cobras and their relatives)
ถิ่นกำเนิด : มีทุกภาคในประเทศไทย และประเทศในแถบอินโดจีน
การขยายพันธุ์ : ออกลูกเป็นไข่
อาหาร : หนู นก ปลา
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 1.5 เมตร
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com