งูเดดแอดเดอร์ทะเลทราย (desart death adder) เป็นงูในตระกูลเก่าแก่ อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แห้งแล้ง และทะเลทราย ในประเทศ ออสเตรเลียตอนกลาง นิสัยเชื่องช้า นิ่ง ไม่ค่อยเคลื่อนไหว ย งูเดดแอดเดอร์ เป็นงูที่มีสีแดง ส้ม เหลือง ลักษณะลำตัวป้อม สั้น หางเล็ก ส่วนหัวใหญ่ ในเวลาจะโจมตีศัตรูมันจะพรางตัวให้เข้ากับสีหินหรือสิ่งแวดล้อม

  
 
     
100 ฟอง
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acanthophis pyrrhus
วงศ์ : Elapidae (cobras and their relatives)
ถิ่นกำเนิด : ทะเลทรายในออสเตรเลียตอนกลาง
การขยายพันธุ์ : ออกลูกเป็นตัว ครั้งละ 20 ตัว
อาหาร : กระต่าย หนู นก กิ้งก่า
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 0.5 เมตร
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com