งูจงอาง (king cobra) เป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่พิษไม่แรงเท่างูเห่า ถ้าเทียวกันแบบหยดต่อหยด ที่สามารถฆ่าคนหรือสัตว์ใหญ่ ขนาดจนถึงช้างได้ เนื่องจากมีปริมาณพิษที่ ฉีดออกมามาก ถึงแม้จะมีพิษอันตรายแต่งูจงอางก็ไม่ได้ดุร้าย ถ้าไม่จวนตัวหรือถูกรุกรานก่อน อาหารของมันคืองูอื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่า

  
 
     
100 ฟอง
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ophiophagus hannah
วงศ์ : Elapidae (cobras and their relatives)
ถิ่นกำเนิด : มีทุกภาคในประเทศไทย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การขยายพันธุ์ : โตเต็มที่ 3-5 ปี ผสมพันธ์ระหว่างเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ระยะตั้งท้อง 60 วัน
ออกไข่ครั้งละ 20-40 ฟอง ขึ้นไป ระยะฟักไข่ 60-90 วัน โดยตัวเมียจะนอนกกไข่และป้องกันไข่ อายุยืนประมาณ 20 ปี
อาหาร : งู สัตว์เลื้อยคลาน
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 5.5 เมตร
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com