งูเห่า (Monocled cobra) เป็นงูเห่าที่มีเสน่ห์ และมีความสง่า ในเวลาแผ่แม่เบี้ย มีจุดบริเวณหัวคล้ายแว่นตาหรือรูปห่วง เวลาแผ่แม่เบี้ย และมีสีสว่างกว่า Chainese cobra และมีจุดด่างตามหลัง ส่วนหัวก็มีสีที่จางกว่า มักปรากฏตัวไม่เลือกที่ โดยอาศัยตามพงหญ้า รกทึบ และตามป่าโปร่ง ล่าเหยื่อได้ทั่งบนบกและในน้ำ โดยล่าเหยื่อประเภทปลา นก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ได้อย่างดี นอกจากนี้ยัง พบตามถิ่นที่อยู่ของคน ข้างบ้านคน

  
 
     
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Naja kaouthia
ตระกูล : Elapidae (cobras and their relatives)
ถิ่นกำเนิด : มีทุกภาคในประเทศไทย และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การขยายพันธุ์ : ออกลูกเป็นไข่
อาหาร : หนู นก ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 1.2 เมตร
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com