การป้องกันตัว : การป้องกันตัวโดยการเลื้อยหนี เป็นสิ่งหนึ่งที่งูมักจะทำ แต่งูก็จะมีวิธีการป้องกันตัวจากศัตรู อีกหลายรูปแบบแล้วแต่สายพันธุ์ เช่นการแกล้งทำเป็นตาย หรือตัวอ่อนปวกเปียก หรือการแสดงความดุร้าย ด้วยการข่มขู่ การพองตัว การใช้เสียงฟ่อขู่ ตัวอย่างเช่น งูหางกระดิ่ง จะใช้หางสั่นให้เกิดเสียง หรือพวก งุเห่าทวีปแอฟริกา และเอเชีย จะใช้การพ่นพิษไปที่เหยื่อซึ่งจะพ่นได้ในระยะไกล

 การขดตัวเป็นวงกลม : จะอยู่จำพวกงูหลามบอล Royal Python และ บางชนิดของ West Indian wood Snakes จะทำเป็นแกล้งตายโดยการขดตัว และซ่อนหัวเข้าไปไว้ในขดของลำตัว แล้วใช้หางในการล่อให้ศัตรูและลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น บางชนิดก็จะมีจุด ที่หางซึ่งดูคล้ายเป็นลูกตา ดังเช่น Calabar Ground Boas บางชนิดเมื่อถูกศัตรูจู่โจม สามารถสลัดหางทิ้ง เพื่อหนีการจู่โจมได้ เหมือนกับจิ้งจก เช่น The South American snakes Pliocercus และ Scaphiodontophis venustissimus ซึ่งมีรอยแยกที่ข้อกระดูกหาง สามารถช่วยให้มันสลัดหางได้ง่าย

แกล้งตายเพื่อหลอกศัตรู : ีไม่กี่สายพันธุ์ทีแกล้งตายเพื่อหลอกศัตรู เช่นพวก Grass Snakes Hog-nosed snakes และ African Spitting Cobra หรือ Rinkhals Hemachatus haemachatus งูเหล่านี้จะกลับตัวและอ้าปาก แลบลิ้น และขับกลิ่นเหม็นเหมือนกับซากเน่าออกมา เป็นกลอุบาย ที่มันใช้ในการหลอกศัตรู

 การขู่ : งูหลาบชนิดเป็นงูที่ไม่มีอันตราย แต่เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูจู่โจมได้ง่าย มันจะใช้วิธีการพองตัว และเสียงฟ่อ เพื่อขู่ศัตรู เช่นพวก African twig snakes และ Boomslangs และแสดงอาการหลอก ว่าจะต่อสู้ด้วยการอ้าปาก และอวดสี ตามเกล็ดดูน่าเกรงขามเพื่อข่มขู่ หลอกล่อด้วยด้วยการโยกตัว และถ้าวิธีเหล่านี้ไม่ได้ผล มันก็จะใช้การต่อสู้ แม้จะเป็นงูที่พิษไม่รุนแรง แต่พิษของมันเมื่อกัด แล้วก็อาจจะปวดแสบปวดร้อนได้

     
  สัญญาณเตือนอันตราย : งูหลายชนิดเมื่อถูกรบกวน ก็จะสั่นหางที่เป็นข้อ ปล้อง ๆ เมื่อกระทบกันก็จะเกิดเสียง เช่น งูหางกระดิ่ง Rattlesnake

การพ่นพิษ : งูเห่าพ่นพิษแอฟริกา African Spitting Cobra พวกมันจะใช้การพ่นพิษเพื่อป้องกันตัว พิษจะถูกพ่นออกมา จากเขี้ยวคู่หน้าได้ไกลประมาณ 1 เมตร บางครั้งก็ใช้การกัดเหยื่อเพื่อปล่อยพิษ
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com