วิวัฒนาการ : งูเป็นสัตว์ที่อยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน เกิดมาจากกลุ่มของกิ้งก่า เนื่องมันอาศัยอยู่ในโพรง ทำให้ขาของพวกมันเกินความจำเป็น จนค่อย ๆ พัฒนาและหายไป
         จากการค้นพบซาก Fossil สันนิษฐานว่างูชนิด Lapparentophis defrentrial เคยอาศัยอยู่บนพื้นโลกเมื่อ 100-150 ล้านปีที่ผ่านมา บริเวณทวีปแอฟริกาเหนือ และงูจำพวก Marine snake เคยอาศัยอยู่บนพื้นโลกเมื่อ 100 ล้านปีในเขต ยุโรป และแอฟริกาเหนือ หลังจากนั้นหลักฐาน ในการสืบหาพัฒนาการของงูจาก fossil ก็ขาดหายไป มาปรากฏอีกครั้งเมื่อ 65 ล้านปี มีงูหลายชนิดที่ดำรงสายพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน บางสายพันธุ์ก็สาบสูญไป
         เมื่อพื้นโลกเกิดการแปลงแปลงแยกตัวออกเป็นเกาะต่าง ๆ บางแห่งก็มารวมเป็นพื้นดินเดียวกัน งูก็ได้แพร่พันธุ์กระจายไปอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลก บางตระกูลก็มีการผสมข้ามพันธุ์จนเกิดเป็นตระกูลใหม่
         วิวัฒนาการของงูได้สร้างความหลากหลายของพฤติกรรม และลักษณะทางกายภาพ (กายวิภาค-anatomies) ทำให้มันเปลี่ยนแปลง ลำตัวยาว อ้วนผอม สีสันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ก็เพื่อการดำรงชีวิต ในการหาอาหารและที่อยู่อาศัย

 

 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com