การพรางตัว :

        งูนอกจากเป็นผู้ล่าแล้ว มันก็เป็นผู้ถูกล่าด้วยเหมือนกัน ดังนั้น พวกมันจึงมีวิธี ที่หลบหลีก งูบางชนิดจะเป็นอาหาร ของนกหรือสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร มันจึงเลือกใช้วิธีที่จะหลบ มากกว่าที่จะใช้การเผชิญหน้า แม้ว่าจะมีบางสายพันธุ์ที่จะยอม ต่อสู้กับนักล่า ที่มีความแข็งแรงกว่า แต่ก็เมื่อมันจนมุมแล้วเท่านั้น การพรางตัวของงู จะใช้วิธีการซ่อนตัว ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม หรือใช้วิธีการเลียนแบบ รูปร่างสีสันตาม งูสายพันธุ์ที่มีพิษ เพื่อให้รอดพ้นจากสัตว์ผู้ล่า
       
        ศัตรูของงู : นกคือศัตรูที่สำคัญของงู เช่น นกเหยี่ยว นกอินทรีย์ นกเหงือก นกตะกรุม นกกระสา นกในตระกูลอีกา พวกมันเป็นผู้ล่าที่ฉวยโอกาส ได้เก่งและว่องไว นอกจากนี้ยังมี สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น พังพอน ตัวแรกคูน สัตว์ที่มีขนแหลมประเภท เม่น สกังค์ กบใหญ่ แมงมุม สัตว์เลื้อยคลาน ที่มีขนาดใหญ่กว่า จุดอ่อนของงูคือ ร่างกายที่ เรียวยาวของพวกมัน ง่ายที่จะจับกินเป็นอาหาร แต่จะมีงูบางชนิดที่สามารถ ต่อสู้กับศัตรูของพวกมันได้

 

   การพรางตัว : ร่างกายของพวกมัน มีความสำคัญที่ช่วย ในการพรางตัว งูสามารถที่จะปรับเปลี่ยน ร่างกายได้ง่าย เช่น การทำลำตัวยาวตรง การขดตัวเป็นม้วน วงกลม การทำลำตัวเป็นรูปร่าง ที่ศัตรูของพวกมัน จะยากที่จะทำอันตรายได้ งูหลายชนิดก็จะมีวิธีที่อยู่นิ่ง ๆ แล้วศัตรู ไม่สามารถ มองเห็นได้ เช่น งูสามารถปรับเปลี่ยนสีให้คล้ายก้อนหิน หรือต้นหญ้า หรือให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่มันอาศัยอยู่ ซึ่งงูที่สามารถเปลี่ยนสี ก็จะมีอยู่ไม่มาก หรืองูที่มีสีน้ำตาลขาว ก็จะใช้วิธีการพรางตัว โดยใช้วิธีการแกล้งตาย งูที่มีสีเข้ม หรือมีจุดเป็นสีขาวสว่าง เป็นลายตาข่าย สามารถพรางตัว ให้เข้ากับ ใบไม้แห้งหรือสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้
 
 
 
 
  การเตือนอันตรายด้วยสี : งูบางชนิดก็จะใช้วิธีที่แตกต่างออกไป ในการป้องกันตัว ด้วยการใช้สี ีที่เป็นสีฉูดฉาด ป้องกันอันตราย จากศัตรูโดยจะใช้สีเตือนศัตรู ว่าพวกมันเป็นงูที่มีพิษ เพื่อหลบหลีกการ เผชิญหน้า และเป็นการรักษาพิษ เช่นใช้สีแดง สีดำ และสีขาว หรือเหลือง จะอยู่ในประเภท Coral snake หรือ ในตระกูล Elapidae หรือ Crobra แม้ Coral Snake Mountain King Snake และในสกุล Lampropeltis จะเป็นงูที่ไม่มีพิษ ก็ตาม แต่ก็จะใช้สีที่ฉูดฉาด ทำให้ศัตรูตกใจ และตื่นกลัว
 
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com