การผสมพันธุ์ : การดำเนินชีวิตของงูส่วนมาก จะอยู่ตัวเดียว แต่เมื่อต้องการผสมพันธุ์ ก็จะมารวมกลุ่มกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส ในการผสมพันธุ์สำเร็จ งูจะมีความพิเศษ ในการเลื่อนเวลา ที่จะผสมพันธุ์ออกไปได้ งูตัวเมียสามารเก็บ สเปิร์มของตัวผู้ รอจนกระทั่งอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของลูก ๆ ซึ่งจะหลังจากฤดูใบไม้ผลิ ก็จะใช้วิธีวางไข่ และก็มีบางสายพันธุ์ที่ฟักไข่ในตัว และออกลูก

        แม้ว่าบางสายพันธุ์ งูจะผสมพันธุ์หลายเวลา เมื่อผสมพันธุ์กับตัวเมีย ที่เป็นคู่เสร็จแล้วก็จะแยกออกไป ผสมกับตัวอื่นได้อีก งูตัวเมียก็จะไป ผสมพันธุ์กับตัวผู้อื่นอีกเช่นกัน และหลายครั้งเมื่อออกลูก ลูกก็จะไม่เหมือนพ่อ

       ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ งูก็จะออกหาคู่ตามทาง แต่บางสายพันธุ์ ที่จำศีลร่วมกันเป็นร้อยอยู่ในถ้ำ พวกมันก็จะผสมพันธุ์กัน ก่อนฤดูใบไม้ผลิ และพวกมันก็จะออกจาก จำศีลก่อนสิ้นฤดูหนาว และแยกย้ายจากกันไป บางสายพันธุ์เช่น Mamba และ Viper Rattlesnake ตัวผู้ต้องต่อสู้ เพื่อแย่งชิงการผสมพันธุ์กับตัวเมีย ตัวผู้กับตัวผู้ก็จะพันรอบตัวเมีย พยายามที่จะ ผสมพันธุ์กับตัวเมีย การเคลื่อนไหวของพวกมันก็จะเป็น ไปด้วยทางทางที่นุ่มนวล แต่ก็จะมีตัวหนึ่งได้ผสมพันธุ์กับตัวเมียก่อน อีกตัวก็จะขดเป็นวงกลมรอเงียบ ๆ อยู่ใกล้ ๆ เพื่อรอที่จะผสมพันธุ์ต่อ

 

          ความอุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตของงู พวกมันจะผสมพันธุ์กันปีละหนึ่งครั้ง เมื่อผสมพันธุ์แล้ว เสปิร์มก็จะอยู่ในตัวเมีย และก็รอเวลาที่จะผสมและวางไข่ ในช่วงเวลาที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม The Ridge-nosed Rattlesnake Crotalus willardi จะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อน แต่ไข่จะยังไม่พัฒนาจนกว่าจะฤดูใบไม้ผลิ

  การวางไข่ของงู
         งูหลาย ๆ สายพันธุ์จะวางไข่ โดยเฉพาะงูในเขตโซนร้อน เพราะไข่จะพัฒนาได้ดีในสิ่งแวดล้อม ที่มีความอบอุ่น และแม่งูก็เลือกที่จะวางไข่ ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัย เพราะไข่จะต้องใช้เวลาในการ ฟักตัวประมาณ 3 เดือน บางสายพันธุ์ก็วางไข่ในโพรง ในทราย หรือในช่องหิน โดยเฉพาะใบบริเวณที่มีเศษใบไม้แห้ง เปลือกไม้แห้ง เนื่องจากง่าย ต่อการขุดหลุมของแม่งู และมีคุณสมบัติที่ดี ในการผลิตความร้อน และป้องกันความชื้น ได้ดี ไข่ต้องการความชื้น เพราะว่าเปลือกไข่จะนุ่ม น้ำและออกซิเจน สามารถซึมเข้าไปได้ เพื่อช่วยในการพัฒนาตัวอ่อน

งูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศ 2 อัน แต่จะใช้ครั้งละ 1 อัน
 
 
 
 
          ชีวิตที่อยู่ในไข่ : งูเริ่มพัฒนาเป็นตัวอ่อน ตั้งแต่อยู่ในไข่ พวกมันไม่ได้เติบโต จากรกดังเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ แต่มันเติบโตจากผังผืด การอาบแดด สร้างอุณหภูมิในร่างกาย ให้แก่มัน แม่งูจะเก็บความร้อน ก่อนที่จะมีการปฎิสนธิ เพราะอุณหภูมิภายนอกร่างกาย เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการ ปฎิสนธิสำเร็จ แต่ก็ไม่รวมไปถึงงูที่อยู่ในโซนหนาว พวกมันก็จะมากวางไข่ในภูเขา หรือพวกงูทะเลก็จะวางไข่บนบก งูที่อยู่บนต้นไม้ก็จะลงมาวางไข่บนพื้น

         งูที่ผสมด้วยตัวเอง : เช่น Brahminy Blind Snake จะพบในพื้นที่อากาศอบอุ่น เช่น India หรือ South-east Asia ตัวเมียที่เจริญเติบโต จนถึงเวลาที่ผสมพันธุ์ ก็จะวางไข่ได้โดย ไม่ต้องมีการผสมพันธุ์กับตัวผู้
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com