ขนาดและรูปร่าง : พวกมันจะมีรูปร่างเหมือน ๆ กัน คือมีลักษณะยาวและไม่มีขา งูแต่ละสายพันธุ์จะมีความแตกต่างต่าง ในเรื่องรูปร่างและขนาด งูมีตั้วแต่สั้นเท่านิ้วเท้าคน จนถึงยาวเท่าคน 5 - 6 นอนต่อกัน ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เกิดมาจากวิวัฒนาการของสายพันธุ์และธรรมชาติเป็นผู้กำหนด

       
             งูใหญ่ งูไม่มีพิษขนาดใหญ่ จะมาจาก 2 วงศ์ คือวงศ์ Boas และ Python งูที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ มีประมาณ 5 ชนิด คือ Green Anaconda งูเหลือม (Reticulate Python) งูเหลือมจะยาวกว่า Anaconda เคยพบยาวที่สุด 10 เมตร แต่ Anaconda จะมีลำตัวใหญ่กว่า รองลงมาจะเป็นพวกงูหลามจากอินเดีย(India Python) และงูหลามพม่า (Burmeaes Python ) และ งูหลามแอฟริกา (African Rock Python) ซึ่งเคยถูกค้นพบยาวที่สุด 7 เมตร แต่โดยปกติมันยาวแค่ 4- 5 เมตร รองลงจะเป็นงูจำพวกงูใหญ่ขนาดกลาง เช่น Amethystine Python และ Common Boa ซึ่งเคยถูกค้นพบยาวที่สุด 6 เมตร แต่โดยปกติงูเหล่านี้จะยาวประมาณ 3-4 เมตร สรุปแล้วจะมีไม่กี่สายพันธุ์ ที่มีขนาดใหญ่ สาเหตุหลักเนื่องมาจากงูต้องการอาหารมาก แต่มันมีข้อจำกัดด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ทำให้การล่าอาหารเป็นไปด้วยความยากลำบาก และในเรื่องการปรับอุณหภูมิในร่างกายความใหญ่ของมันทำให้ต้องใช้เวลาในการปรับอุณหภูมิเป็นเวลานาน รวมทั้งพฤติกรรมการล่า หาอาหาร และสืบพันธุ์

              ส่วนงูมีพิษขนาดใหญ่ ที่ที่เด่น ๆ เช่น งูจงอาง (King Crobra) ,Ophiophagus, Taipan , Oxyuranus scutellatus และ Gaboon Viper ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตร


 
         
         งูเล็ก จะต่างจากงูใหญ่โดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง และความน่ากลัว จึงไม่เป็นที่สนใจของคนทั่วไป งูในวงศ์เก่าแก่ คือพวก Leptotyplopids Anomealepids และ Typhlopids พวกมันจะมี 10 กว่าเปอร์เซนต์ของงูทั้งหมด มีประมาณ 300 กว่าสายพันธุ์ โดยปกติจะยาวประมาณ 10 เซนติเมตร งูเล็กลำตัวมีลักษณะอ่อนนุ่ม ต้องการอาหารน้อย อย่างไรก็ตามมันก็หาเหยื่อได้ง่าย และก็อาจจะเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นได้ง่ายเช่นกัน


         รูปร่างและลักษณะ งูมีรูปร่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และวิวัฒนาการ งูที่ลักษณะลำตัวเรียวยาว ชอบอาศัยอยู่บนต้นไม่และอาศัยความเร็วในการจู่โจมเหยื่อ มันใช้หางในการเกาะเกี่ยวต้นไม้ ทำให้มันสามารถห้อยตัวลงไปดึงกิ้งก่า หรือนก จากต้นไม้ได้ เช่น Aboreal snake  และพวก  Whipsnake Racers และ Sand snake มันมีตาขนาดใหญ่ ใช้สำรวจหาเหยื่อที่อยู่ในระยะไกลได้ งูบางสายพันธุ์ที่มีลำตัวสั้นและอ้วน ไม่สามารถล่าเหยื่อหรือเลื้อยบนต้นไม้ได้ แต่มันจะใช้การดักซุ่มโจมตี และใช้น้ำหนักของร่างกายในการรัดเหยื่อแทน


         ชนิดของรูปร่าง
         รูปทรงแบบ A จะเป็นงูที่ดำรงชีวิตอยู่ในโพรงดินเป็นส่วนใหญ่
         รูปทรงแบบ B จะเป็นงูที่อาศัยอยู่บนพื้นดิน โดยมีลำตัวข้างล่างแบน
         รูปทรงแบบ C ด้านล่างของลำตัวใช้เกาะพื้นได้ดี เช่น Ratsnakes    
         รูปทรงแบบ D ด้านข้างจะมีลักษณะแบน เพื่อความแข็งแรงของร่างกาย เช่นงู Aboreal Snakes

         รูปทรงแบบ E จะพบในกลุ่มงู น้ำ ทำให้เคลื่อนไหวในน้ำได้ดี
         รูปทรงแบบ F จะพบได้น้อยมาก
         

       

 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com