กระโหลกและฟัน :
        กระโหลดสามารถแยกแยะวงศ์ และสายพันธุ์ของงูได้ ลักษณะของกระโหลก ฟันและ ขากรรไกรของงู ถูกพัฒนาก็เพื่อการล่าอาหาร และกลืนเหยื่อ

        กระโหลก มันไม่เหมือนกับสัตว์กินเนื้ออื่น ที่สามารถฉีกเหยื่อออกเป็นชิ้น ๆ การกินของมันจะใช้วิธีการขยอกเหยื่อทั้งตัว บางสายพันธุ์ที่มีข้อจำกัดของความกว้างของขากรรไกร มันก็จะปรับตัวไปกินมดและปลวกเป็นอาหารแทน ทำให้ขากรรไกรขนาดใหญ่ไม่จำเป็นต่อมัน แต่บางสายพันธุ์ที่สามารถกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้ เป็นสิ่งที่ทำให้ขากรรไกรมันกว้าง บางสายพันธุ์ที่มีขากรรไกรกว้าง ๆ ก็จะกินเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้ ได้โดยถ่างกระดูกปากและกระโหลกออกจากกัน กระโหลกของสายพันธุ์เหล่านี้ถูกสร้างให้ข้างบน ข้างล่าง และกระดูกขากรรไกรสามารถเคลื่อนไปข้างหน้า ข้างหลัง และออกด้านข้างได้โดยอิสระ จากกระโหลก ขากรรไกรล่างจะไม่เชื่อมกับกับคางสามารถออกไปข้างหน้าได้ เมื่อต้องการ ขยอกเหยื่อมาที่คอหอย        ฟัน งูจะมีฟันคู่หน้าที่ใหญ่และแข็งแรงกว่าฟันอื่น ่ขึ้นอยู่กับลักษณะการกินของมัน ฟันที่ข้างกรรไกรล่างจะอยู่ชั้นนอก ส่วนฟันบนชั้นใน มันสามารถใช้ฟันออกมางับเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว ดึงเหยื่อเข้าไปในปาก และขยอกลงไป


      เขี้ยวของงู จะแตกต่างจากฟันใช้ปล่อยพิษ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ Opistoglyphous หรือ rear-fanged และ Proteroglyphous หรือ front-fanged

          rear-fanged snakes จะมี 3 สายพันธุ์ ในวงศ์ของ colubird พวกมันจะมีเขี้ยว 1 คู่

          front-fanged snakes คือพวก burrowing asps cobra mamba และ kraits cobra และ viper fangs
   

        

 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com