งูพิษ :

        งูพิษ ที่เป็นงูหากินกลางคืนนั้น มีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับงูที่ไม่มีพิษ และที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ มีประมาณ 250 สายพันธุ์ แต่จะมีแค่ 1 ใน 10 ของทั้งหมดหรือประมาณ 50 ชนิด ที่มีพิษทำอันตรายถึงชิวิต งูพิษจะมีอยู่ 4 วงศ์ คือ Burrowing Asps , Elapidae , Viperidae และ Colubridae ซึ่งเป็นงูพิษอ่อนใช้การ ปรับเปลี่ยนต่อมที่ผลิตน้ำลายมาผลิตพิษ

    การผลิตพิษ : งูมีการพัฒนา วิธีการทำจับเหยื่อมาเรื่อย ๆ เมื่อก่อนใช้กำลัง ในการต่อสู้เพื่อให้ เหยื่อสงบนิ่ง ต่อมาได้วิวัฒนาการมา โดยการสร้างโปรตีนผสมกับเอ็นซาย เพื่อช่วยในการย่อยอาหาร และใช้ความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขยอกเหยื่อลงไป มีการขับน้ำย่อยที่มีพิษมาช่วย ในระบบการย่อยอาหาร โดยทั่วไปงูพิษจะมีฟันหรือเขี้ยวพิเศษ ในการปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกาย ของเหยื่อ แม้ว่าบางสายพันธุ์จะบังคับฟัน เพื่อใช้ปล่อยพิษได้  งูพิษจะอ้างปาก และใช้เขี้ยวที่มีขนาด ยาวและใหญ่เป็นพิเศษ ในการใช้จู่โจมเหยื่อ เมื่อกัดเหยื่อ เขี้ยวจะฝังลง ลึกและปล่อยพิษเข้าสู่เหยื่อ

    พิษงู : งูพิษที่มีพิษร้ายแรง จะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ ส่วนมากมักจะแข็งแรง และมีความรวดเร็ว ในการเข้าจู่โจมเหยื่อ งูพิษกาบูน (gaboon viper) เป็น 1 ในงูที่พุ่งโจมตีได้เร็วที่สุด ประมาณ 7 เมตรต่อนาที แต่ก็มีสถิติที่น้อยมากสำหรับมนุษย์ ที่ถูกงูพิษกัด ในทางกลับกัน งูพิษหลายชนิด กับมีจำนวนลดลง ด้วยการรุกรานของมนุษย์

         อัตรายจากพิษของงูแต่ละ สายพันธุ์จะไม่เหมือนกัน พิษของงูเห่าจะออกฤทธิ์กับระบบประสาท
(Neurotoxic) และจะเข้าไปสู่เส้นเลือด พิษที่ออกฤทธิ์กับระบบประสาท จะทำให้เหยื่ออ่อนเพลีย อย่างรวดเร็ว พิษที่ออกฤทธิ์กับระบบเลือด (Haemotoxic) จะทำให้เหยื่อตาย โดยเลือดของเหยื่อ จะไหลไม่หยุด หรือเลือดเกาะเป็นก้อน งูทะเลส่วนมาก จะมีพิษประเภทออกฤทธิ์กับระบบกล้ามเนื้อ (Cytotoxic) อาการเริ่มจากปวดกล้ามเนื้อ ต่อมาจะมีปัสสาวะ สีแดงคล้ำจากเซลกล้ามเนื้อ ถูกทำลายตามด้วยไตวาย และ ระบบหายใจล้มเหลว

 

     การจู่โจมเหยื่อ : การจู่โจมเหยื่อของงูพิษ จะมีหลากหลายวิธี แล้วแต่สายพันธุ์ ในตระกูล Viper จะใช้วิธีขดตัว เป็นรูปตัว S จากนั้นจะพุ่งตรงไปข้างหน้า ด้วยความรวดเร็ว มันก็จะอ้าขากรรไกร และปล่อยเขี้ยวพุ่งตรงออกไปนำหน้า งูพิษในตระกูล Cobra แจะใช้การจู่โจมจากด้านข้าง ใช้ระยะสั้น ๆ แต่ใช้ความรวดเร็ว ในการจู่โจม

    การปล่อยพิษ : พิษงูส่วนมาจะบรรจุอยู่ในเขี้ยว มันอาจใช้การพ่นหรือปล่อยพิษ ด้วยความรวดเร็วเข้าสู่เหยื่อ และก็จะเกิดผลกับเหยื่อในเวลาอันรวดเร็ว เช่นกัน เขี้ยวของมันออกจะชูออกมา หรือพุ่งตรงไปข้างหน้าก็ได้ เมื่อเหยื่อดิ้นรนต่อสู่มันก็จะกัดอีกครั้ง จนกระทั่งเหยื่อตาย อีกประเภทหนึ่งเมื่อมันกัดเหยื่อ และปล่อยพิษแล้ว ถ้าเหยื่อดิ้นรน มันจะปล่อยให้เหยื่อหนีไป แต่เหยื่อก็จะไม่สามารถหนีไปได้ไกล เพราะว่ามันก็จะสะกดรอย ตามเหยื่อและจัดการกับเหยื่อที่ตายแล้ว เพราะฤทธิ์ของพิษ ที่รุนแรง

 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com