งูหางกระดิ่ง (western diamondback rattlesnake) เป็นงูที่มีลักษณะเด่น คือมีหางที่เป็นอวัยวะในการ ทำให้เกิดเสียงโดยการสั่น เพื่อขู่ศัตรู โดยชอบขดตัวเป็นรูปตัว S ตัวใหญ่ น้ำหนักมาก มีสีเทา น้ำตาล บริเวณหลัง สานเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด อาศัยอยู่บริเวณทวีปอเมริกาเหนือ พื้นที่ทะเลทรายและ เทือกเขาหิน งูหางกระดิ่งมีพิษที่รุนแรง สามารถทำ อันตรายต่อชีวิตมนุษย์ได้

  
 
     
10-20 ตัว
 
ข้อมูลเฉพาะตัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crotaius atrox
วงศ์ : Viperidae (vipers and pit vipers)
ถิ่นกำเนิด : พื้นที่ทะเลทราย และภูเขาหิน ในทวีปอเมริกาเหนือ
การขยายพันธุ์ : ออกลูกเป็นตัว ครั้งละ 10-20 ตัว
อาหาร : นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
โดยทั่วไปมีความยาวเฉลี่ย 1.3 เมตร
 
 
 
Made in THAILAND : www.2snake2fish.com